Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 70 năm thực hiện lời căn dặn của Bác đối với ngành giáo dục


13-08-2021

  • Phiếu đăng ký tham dự hội thảo vui lòng tải về tại đây

 

Post by: Vi Duc Quang
13-08-2021