Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2015


23-04-2015
Căn cứ Chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc gia Ru-ma-ni giai đoạn 2013 - 2016 và Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni theo diện Hiệp định năm 2015 như sau:

        1. Số lượng và chế độ học bổng

      Tổng số có 10 suất học bổng toàn phần, ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng quyền lợi sau:

       - Chính phủ Ru-ma-ni cấp: Học phí, chăm sóc y tế theo quy định của phía Ru-ma-ni và sinh hoạt phí hàng tháng;

       - Chính phủ Việt Nam cấp: Vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng.

        2. Trình độ và thời gian đào tạo

        - Đại học (từ 3 đến 4 năm học)

        - Thạc sĩ (02 năm học)

        - Tiến sĩ (từ 3 đến 4 năm)

        Trước khi nhập học chương trình đào tạo nêu trên, ứng viên cần học 01 năm dự bị tiếng (xem quy định tại mục 3).

         3. Ngành học và ngôn ngữ học tập

         Ngành học gửi đi đào tạo bao gồm các ngành về khoa học và công nghệ, khoa học cơ bản, môi trường, khoa học xã hội và nhân văn, ưu tiên những ngành mà Ru-ma-ni có thế mạnh: khoa học cơ bản, hóa dầu.

          Ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển 01 chương trình (ngành) học phù hợp với ngành đã/đang học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm và không được tự ý thay đổi ngành học sau khi đã đăng ký dự tuyển, trúng tuyển đi học.

          Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập và nghiên cứu là tiếng Ru-ma-ni. Ứng viên chưa đạt yêu cầu về trình độ tiếng Ru-ma-ni sẽ được bố trí học 01 năm dự bị tiếng Ru-ma-ni trước khi vào học chuyên ngành. Sau đó ứng viên phải đạt kỳ thi sát hạch tiếng Ru-ma-ni và tham dự đạt kết quả thi đầu vào khóa học chuyên ngành (tùy thuộc yêu cầu cụ thể của cơ sở đào tạo và chương trình học) mới được chính thức tiếp nhận vào khóa học chuyên ngành. Nếu không đạt yêu cầu trong các kỳ thi này, ứng viên sẽ phải về nước và bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo cho nhà nước hoặc chuyển sang học theo diện tự túc kinh phí.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Post by: congnx
23-04-2015