Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Hội thảo khoa học “Xây dựng và nhân rộng mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội và mô hình Câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”


17-09-2019
Ngày 13-9, tại Đại học Đà Nẵng, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và đào tạo cùng với Nhóm nghiên cứu Đề tài KHGD/16.20.ĐT. 024 thuộc Chương trình khoa học giáo dục cấp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 tổ chức Hội thảo “Xây dựng và nhân rộng mô hình phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội và mô hình Câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên”. Để chuẩn bị hội thảo, nhóm nghiên cứu đề tài đã chuẩn bị khung đặt hàng báo cáo mô hình thực tiễn tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, đồng thời chuẩn bị kỉ yếu, chương trình hội thảo với hàm lượng khoa học cao.

Về dự hội thảo gồm hơn 200 đại biểu gồm Lãnh đạo Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Các nhà nghiên cứu giáo dục; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng các Sở giáo dục đào tạo; Ban giám hiệu, Phòng công tác chính trị, Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh một số Trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

Phát biểu khai mạc  Hội thảo, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và đào tạo Bùi Văn Linh nêu bật vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Đ/c Bùi Văn Linh phát biểu khai mạc hội thảo

Sau phần khai mạc TS. Doãn Hồng Hà, Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và đào tạo đã có báo cáo đề dẫn hội thảo, trong đó đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm đề tài, cũng như giới thiệu các mô hình thực tiễn điển hình từ các đơn vị đại diện cho các cấp học bậc học trên cả nước.

Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài KHGD/16.20.ĐT. 024 trình bày tại hội thảo

Dưới sự đồng chủ toạ của Đ/c Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; PGS.TS. Nguyễn Văn Trào - Phó hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, Ông Bùi Minh Tuấn - Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc ĐHĐN, các đại biểu đã được nghe các báo cáo khoa học của nhóm nghiên cứu thuộc đề tài KHGD/16.20.ĐT. 024  “Đề xuất mô hình, tiêu chí đánh giá và giải pháp phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh” của TS. Nguyễn Thị Ngọc Liên, PGS.TS Nguyễn Văn Biên;  báo cáo của PGS.TS. Chu Cẩm Thơ – Viện KHGD Việt Nam “Khoảng trống phối hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong đánh giá đạo đức học sinh trong bối cảnh hiện nay”. Ngoài ra, các đại biểu cũng quan tâm tới các mô hình phối hợp gia đình nhà trường xã hội tại các cơ sở giáo dục trên cả nước, điển hình như các báo cáo: “Phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh của Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý” hay “Phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Trường THPT Trung An”....

Sau phiên toàn thể, hội thảo được chia thành 2 tiểu ban thảo luận về mô hình phối hợp gia đình nhà trường xã hội và mô hình câu lạc bô học sinh sinh viên nhằm giáo dục đạo đức lối sống ở cấp học phổ thông và cấp học Cao đẳng, Đại học.

Các đại biểu chụp ảnh tại hội thảo

Các ý kiến thảo luận tại các phiên đã được PGS.TS. Nguyễn Văn Biên – Chủ nhiệm Đề tài KHGD/16.20.ĐT. 024   và TS. Phùng Khắc Bình - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên tổng hợp và trình bày. Các ý kiến thảo luận đều đánh giá cao mô hình phối hợp gia đình nhà trường xã hội mà đề tài đề xuất, cả về phương diện phân tích thực trạng cũng như các giải pháp đề xuất để vận hành mô hình. Các ý kiến từ Cán bộ quản lí tại các Sở Giáo dục và Đào tạo ; Cán bộ quản lí các Trường Đại học là các căn cứ quan trọng để nhóm nghiên cứu tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện Mô hình đã đề ra.

PGS. TS Nguyễn Văn Biên

Post by: quangvd
17-09-2019