Số báo danh: Trở lại
STTma_HSSBDHotenCMNDNsinhGTDTKVNgành_NV1Tổ_hợp_môn_NV1Ngành_NV2Tổ_hợp_môn_NV2Hình_thức_ĐK
21685040004BKA007900ÂU THANH NGỌC01353867628/02/1998Nữ 3D140217BC03D310403AC03Tại trường
1402 TND002089ÂU THÚY HẰNG08506153809/02/1998Nữ011D140217CC00D140219CC00Online
298430120016TLA000067BẠCH MINH ANH01735398229/07/1998Nữ 3D310201CC00D310403CC00Tại trường
31651291047TMA001551BẠCH THANH HẰNG03519800017625/10/1998Nữ 2NTD140217CC00D140204CC00Tại trường
387012100008XDA002304BẠCH THỊ MAI08232827724/02/1998Nữ011D140217CC00D140218CC00Tại trường
99 GHA003250BẠCH TƯỜNG LINH12586517925/05/1998Nữ 2NTD140212AA00D140209AA00Online
1392 HHA002379BÀNH THỊ NGỌC DIỆP03198242109/09/1998Nữ 3D310401DD01D220330DD01Online
385 DTK000009BẾ THỊ MỸ ANH08506510309/03/1996Nữ011D140217CC00D310401CC00Online
35101260004XDA002498BẾ THỊ NGA08233355015/10/1998Nữ011D140219CC00D140204CC00Tại trường
42221252063XDA000561BẾ THỊ THÙY DUNG08233638910/07/1998Nữ011D140218CC00D140204CC00Tại trường
925 KHA008431BẾ THỊ YẾN12227062715/09/1998Nữ011D140202DD01D140217DD01Online
945 GHA003205BIỆN THỊ PHƯƠNG LIÊN12581420525/10/1998Nữ 2D140212AA00D140209AA00Online
76 THV003956BÙI ÁNH NGỌC13216265314/09/1993Nữ 2NTD140209AA00D140114AA00Online
24701030019SPH011246BÙI ANH VŨ01351867907/09/1998Nam 3D140209DD01D140211BA01Tại trường
17223150001SPH007137BÙI BÍCH NGỌC15222355401/07/1998Nữ 3D140213DD08D140213BB00Tại trường
27735020043SKH004925BÙI BÍCH NHUNG00119801282714/11/1998Nữ 2NTD140201BM01D140201CM02Tại trường
729 BKA008612BÙI BÍCH PHƯƠNG01351517114/12/1998Nữ 3D140202DD01D140231D01Online
824 MDA004502BÙI ĐẮC THÀNH16460125801/03/1997Nam 2D140212AA00  Online
1241 BKA006006BÙI DIỆU LINH01355275019/12/1998Nữ 3D140211BA01D140211CC01Online
21821040011KQH007566BÙI DIỆU LINH00119800258021/07/1998Nữ 3D140209DD01D140202AD01Tại trường
39921284010TDV002028BÙI ĐÌNH CÔNG18756854006/02/1998Nam 1D140217CC00D140218CC00Tại trường
609 TTN002657BÙI ĐÌNH ĐỨC24151026019/08/1996Nam 1D140208AA00  Online
32961282017HDT008787BÙI ĐÌNH LÂM17366866112/04/1995Nam 2D140218CC00D140219CC00Tại trường
189 SPH003486BÙI ĐỨC HIẾU01355234507/05/1998Nam 3D140209CA01D140211EA01Online
24131242029NTH004415BÙI ĐỨC THÁI10131971005/05/1997Nam 1D460101BA01  Tại trường
25931231046MDA004649BÙI ĐỨC THĂNG16461961317/05/1998Nam 1D140209AA00D140211AA00Tại trường
21071230040HVN008779BÙI ĐỨC THẮNG14282625805/10/1998Nam 2NTD140209AA00D140212AA00Tại trường
1256 SPH009411BÙI ĐỨC THỌ13551822709/06/1994Nam 2NTD140213BB00  Online
23781031012TLA006646BÙI GIA LONG03309800018428/10/1998Nam 3D460101DD01D140205DD01Tại trường
297312122004HDT019493BÙI HẢI UYÊN17483328405/05/1997Nữ011D140217CC00  Tại trường
26221020007KQH000075BÙI HOÀNG ANH01350129728/05/1998Nam 3D140231D01D140209CA01Tại trường
1129 BKA000051BÙI HOÀNG ANH01349855709/11/1998Nữ 3D310401DD01D760101DD01Online
888 HHA011886BÙI HỒNG NHUNG03196662214/05/1998Nữ 3D140212BD07D140212AA00Online
891 NHH001212BÙI HƯƠNG LAN04048477511/02/1998Nữ 1D140211CC01D310201AA00Online
1457 TTB001025BÙI HUY HÙNG05102019928/03/1998Nam 1D480201BA01  Online
832 MDA005118BÙI HUYỀN TRANG16462235020/09/1998Nữ 1D140211AA00D480201AA00Online
17203150003KQH001109BÙI LÃ NGỌC ÁNH00119800960906/03/1998Nữ 3D140202AD01D140202DD01Tại trường
1118 KQH001569BÙI LAN CHI00119801286229/12/1998Nữ 2D140231D01D140202AD01Online
201 SPH007790BÙI LAN PHƯƠNG01362918824/05/1998Nữ 3D140231D01D140233DD01Online
544 THP002020BÙI LAN PHƯƠNG11369064126/09/1998Nữ011D140208AA00  Online
737 HVN006629BÙI MINH NGỌC14285626804/02/1998Nữ 2D140217AC04D220330AC04Online
35701260070TQU001995BÙI MINH QUANG07104198820/10/1998Nam 1D140208CC00  Tại trường
16781241016DCN010302BÙI MINH QUANG03609800106909/07/1998Nam 2NTD140212AA00D140209AA00Tại trường
1466 HVN000685BÙI NGỌC ÁNH14287287604/10/1998Nữ 2NTD140231D01D140203DD01Online
22803031011THV000329BÙI NGỌC ÁNH13231854724/03/1998Nữ 2NTD140217BC03D310201BC03Tại trường
23637040058KHA000986BÙI NGỌC DIỆP12228384226/04/1998Nữ 2D140201AM00D140205BC04Tại trường
1490 XDA002024BÙI NGỌC LINH08234532515/07/1998Nữ 1D140231D01D140217DD01Online
1353 BKA011488BÙI NGỌC TRÂM01351096809/11/1998Nữ 3D140202DD01D140217DD01Online
403 SPH000065BÙI NHẬT ANH01352882816/02/1998Nữ 3D480201BA01D760101DD01Online
1242 KQH012231BÙI NHẬT TÂN00109801267822/06/1998Nam 2D480201BA01D460101BA01Online
34071080032MDA000466BÙI PHƯƠNG CHÂM16462581702/09/1998Nữ 1D140202AD01D310401DD01Tại trường
16981150021SPH001151BÙI QUANG ÂN01352871720/09/1998Nam 3D140214CC01D140208BC01Tại trường
34181080021YTB012992BÙI QUANG TRUNG15221709618/04/1998Nam 2NTD140231D01D140217DD01Tại trường
1687124106DCN013713BÙI QUỐC TRUNG16341193105/08/1998Nam 2D140211EA01D140211BA01Tại trường
2395124207KHA001855BÙI THANH HẢI12229702317/07/1998Nữ 2D140217CC00D140219CC00Tại trường
42703060033TDV004754BÙI THANH HẢI18761816113/05/1998Nữ 2NTD140219BC04D220113BC04Tại trường
448 HTC000725BÙI THANH HẰNG06106635104/11/1998Nữ 1D140217CC00D140208CC00Online
19777140019KQH004167BÙI THANH HẰNG01352302002/08/1998Nữ 3D140202DD01D140217DD01Tại trường
39871284005HHA018185BÙI THANH VÂN03197107910/01/1998Nữ 2D140211AA00D140212AA00Tại trường
20901230020THP001891BÙI THẢO NGUYÊN11368287620/10/1998Nam011D140211AA00D140209AA00Tại trường
30851190038SPH007076BÙI THẾ NGHỊ12584752928/07/1997Nam 2D140212AA00D460101AA00Tại trường
821 KHA003985BÙI THỊ ÁNH LINH12222357625/10/1998Nữ011D140202DD01D140209AA00Online
32831282003DDK010951BÙI THỊ ANH THƯ20633936609/07/1998Nữ 1D140208AA00D140208BC01Tại trường
1339 BKA001304BÙI THỊ BẢO01743394020/10/1998Nữ062D140212AA00D420101BB00Online
505 KQH001366BÙI THỊ BÍCH00119700341808/08/1997Nữ 2D140208AA00D140210AA00Online
1094 THV003959BÙI THỊ BÍCH NGỌC13240870317/09/1998Nữ 2D220330CC00D760101CC00Online
18743050016KHA005625BÙI THỊ BÍCH PHƯƠNG12227140702/11/1998Nữ 2D140219CC00D140204CC00Tại trường
1494 DCN008480BÙI THỊ DIỄM MY16340841227/01/1998Nữ 2NTD310401BB00D140213DD08Online
233 TLA002842BÙI THỊ GIANG00119800806718/06/1998Nữ 2D140202DD01D140201AM00Online
1188 THP000667BÙI THỊ HÀ11368674315/07/1998Nữ011D140209AA00D140212AA00Online
24651030022BKA006893BÙI THỊ HÀ LY00119800837701/05/1998Nữ 2D760101BD14D760101CC00Tại trường
903 HVN003328BÙI THỊ HOA14289046806/10/1998Nữ 2NTD140219BC04D140204BC04Online
25631231013DCN004827BÙI THỊ HÒA16342319118/02/1998Nữ 2NTD140211CC01D140210BA01Tại trường
42613060042MDA005619BÙI THỊ HOÀNG UYÊN16462100212/01/1998Nữ011D140208CC00  Tại trường
41841252024DCN005227BÙI THỊ HỒNG16344041216/08/1998Nữ 2NTD140201CM02D140203DD01Tại trường
33201282041HDT004405BÙI THỊ HỒNG HÀ17483123528/02/1997Nữ011D140219CC00D310401CC00Tại trường
78 SPH005948BÙI THỊ HỒNG LOAN14276907215/02/1995Nữ 2D140214CC01D140208BC01Online
302711110001SPH007139BÙI THỊ HỒNG NGỌC00119800303212/08/1998Nữ 2D310201CC00D310403CC00Tại trường
18833050024SP2003939BÙI THỊ HỒNG NHUNG02619800112615/02/1998Nữ 1D220330DD01D760101DD01Tại trường
26881020077KQH015617BÙI THỊ HỒNG TUYẾN01363083603/07/1998Nữ 2D220330AC04D140205BC04Tại trường
1285 HVN010593BÙI THỊ HỒNG VÂN03019800036801/04/1998Nữ 2NTD140209AA00D140212AA00Online
42743060029YTB004905BÙI THỊ HUẾ15222927103/04/1998Nữ 2NTD140201AM00  Tại trường
882 GHA002717BÙI THỊ HƯƠNG12579189721/08/1998Nữ 2D140219CC00D140218CC00Online
33131282034THP001208BÙI THỊ HƯƠNG11373531529/10/1998Nữ011D140217CC00D140218CC00Tại trường
35511260047HVN004364BÙI THỊ HƯƠNG14286222209/05/1998Nữ 2NTD420101AA00D310201AA00Tại trường
19502140018DCN006133BÙI THỊ HƯƠNG03619800691302/08/1998Nữ 2NTD760101DD01D310403DD01Tại trường
17591150001THP001254BÙI THỊ HƯỜNG11366821807/09/1997Nữ011D140203CC00D140219CC00Tại trường
25771231028NHH001019BÙI THỊ HUYỀN04048188811/02/1998Nữ 1D140217CC00D140219CC00Tại trường
39771284032HHA012170BÙI THỊ LÂM OANH03119800065409/12/1998Nữ 2D140217AC04D220330AC04Tại trường
20411230039HVN004919BÙI THỊ LAN00014270909410/11/1996Nữ 2NTD220330CC00D220113CC00Tại trường
572 HVN004367BÙI THỊ LAN HƯƠNG03019800037405/01/1998Nữ 2D140212AA00D140213BB00Online
39462180016THP002459BÙI THỊ LỆ THU11368672907/10/1998Nữ011D140219CC00D140217CC00Tại trường
41122080016MDA002757BÙI THỊ LIÊN16461838201/11/1998Nữ 2NTD220113DD01D760101DD01Tại trường
42271252068HVN005183BÙI THỊ LINH14289047220/02/1998Nữ 2NTD140209AA00D140211AA00Tại trường
20381240010HDT009098BÙI THỊ LINH17505232225/04/1998Nữ061D140217CC00D140219CC00Tại trường
17921250005HDT009093BÙI THỊ LINH17507087306/07/1998Nữ011D220113CC00D310401CC00Tại trường
952 YTB006697BÙI THỊ LINH15220218520/04/1998Nữ 2NTD140202DD01D140217DD01Online
40348080013TLA005984BÙI THỊ MAI LINH00119800742121/01/1998Nữ 3D140202DD02D140114DD02Tại trường
20211140018KQH008975BÙI THỊ MẬU01737751009/09/1998Nữ 2D140202DD01D140231D01Tại trường
1221 HVN001309BÙI THỊ MINH DIỆU14278841105/03/1998Nữ 2NTD140211AA00D140212AA00Online
36251251040THV003718BÙI THỊ MỸ13231863813/11/1998Nữ 2NTD140219CC00D310401CC00Tại trường
36421251021THP001800BÙI THỊ NGA11367237215/12/1997Nữ011D140208CC00D140218CC00Tại trường
35601260057NTH003576BÙI THỊ NGỌC10124923319/01/1998Nữ 1D220113DD01D760101DD01Tại trường
842 HVN000054BÙI THỊ NGỌC ANH14277759310/11/1998Nữ 2NTD140219BC04D220113BC04Online
1126 HDT000098BÙI THỊ NGỌC ANH17453406706/10/1998Nữ 2D140201AM00D140204CC00Online
70 THV003530BÙI THỊ NGỌC MAI13234391904/01/1997Nữ 2D140211GC01  Online
34331080006MDA003669BÙI THỊ NGUYỆT16461839230/04/1998Nữ 2D220113CC00D140203CC00Tại trường
31611291055NTH000058BÙI THỊ NGUYỆT ANH10130088801/10/1998Nữ 2D140218CC00D140204CC00Tại trường
40972080031MDA001527BÙI THỊ NGUYỆT HẰNG16460153801/06/1997Nữ 1D140202DD01D140202AD01Tại trường
894 DCN010589BÙI THỊ NHƯ QUỲNH03619800116230/07/1998Nữ 2NTD140201AM00D140201BM01Online
1396 YTB009034BÙI THỊ NHUNG15225269424/04/1998Nữ 2NTD140213BB00D140213DD08Online
17081050042KHA005364BÙI THỊ NHUNG12227000003/02/1998Nữ 2D140202AD01D140202DD01Tại trường
22793031009KQH010793BÙI THỊ PHƯƠNG01743703218/08/1998Nữ 2D140214AA00D140208AA00Tại trường
25461220008KHA005766BÙI THỊ PHƯỢNG12224848312/06/1998Nữ 1D140217CC00D310201GC00Tại trường
17393150025KHA000035BÙI THỊ PHƯƠNG ANH12226335812/08/1998Nữ 1D140211CC01D140114AA00Tại trường
25401220018KHA006018BÙI THỊ QUỲNH12228669321/08/1997Nữ011D140217CC00D140208CC00Tại trường
213 DCN010850BÙI THỊ SEN03619800579922/09/1998Nữ 2D140211EA01D140211BA01Online
39402180022THV004818BÙI THỊ TÂM13231160603/02/1998Nữ 1D140219CC00D140205CC00Tại trường
34231080016MDA004458BÙI THỊ THANH16458618301/06/1996Nữ 1D140217CC00D220330CC00Tại trường
379181100026YTB003651BÙI THỊ THANH HẰNG03419700091231/10/1997Nữ 2NTD220330AC04D220113BC04Tại trường
28241210005NLS001931BÙI THỊ THANH HIỀN23106136127/08/1997Nữ061D140218CC00D140219CC00Tại trường
25991231052HDT007388BÙI THỊ THANH HUYỀN17501520715/04/1998Nữ 2NTD760101CC00D310401CC00Tại trường
15591281002MDA003198BÙI THỊ THANH MAI16462411017/08/1998Nữ 2D140201AM00  Tại trường
29581010009HVN008277BÙI THỊ THANH TÂM03019800085121/08/1998Nữ 2D140212BD07D140210BA01Tại trường
35271260022TMA004821BÙI THỊ THẢO16861287301/02/1998Nữ 2D140210BA01D480201BA01Tại trường
1189 SPH009431BÙI THỊ THƠ11370315013/07/1998Nữ011D140217CC00D140218CC00Online
1431 DCN012115BÙI THỊ THU03619800288110/02/1998Nữ 2NTD140201AM00D140201CM02Online
24851030004MDA004820BÙI THỊ THU16462775825/12/1998Nữ 2NTD140214AA00D140219AA00Tại trường
1421 THV001543BÙI THỊ THU HẰNG13231846925/10/1998Nữ 2NTD310403DD01D140114DD01Online
15851070023HVN002963BÙI THỊ THU HIỀN14288463211/10/1997Nữ 2NTD220113CC00D760101CC00Tại trường
240 HVN002962BÙI THỊ THU HIỀN14282868201/08/1998Nữ 2NTD140231D01D140211EA01Online
35161260010TND005161BÙI THỊ THU NGÂN09187733423/02/1998Nữ 2D310401DD01D760101DD01Tại trường
18091050010LNH005708BÙI THỊ THU TRÀ00119800980809/08/1998Nữ 2D140211AA00D140211DA00Tại trường
613 KQH013819BÙI THỊ THỨC17476706001/01/1998Nữ011D140217AC04D140217DD01Online
992 YTB011846BÙI THỊ THUỴ15220166114/08/1998Nữ 2NTD140203DD01D310403DD01Online
33211282042HDT016529BÙI THỊ THỦY17484658530/07/1998Nữ011D140203BB03  Tại trường
24001242012SKH003729BÙI THỊ THÙY LINH14563146102/04/1998Nữ 2D140201AM00D140201BM01Tại trường
25003030020KQH011617BÙI THỊ THÚY QUỲNH01743704023/11/1998Nữ 2D420101BB00D140213BB00Tại trường
1433 THV006025BÙI THỊ TUYẾT13231846502/05/1998Nữ 2NTD140217AC04D140219BC04Online
426 MDA003199BÙI THỊ TUYẾT MAI16461891801/07/1998Nữ 1D220330CC00D310403CC00Online
520 THV003532BÙI THỊ TUYẾT MAI13236363717/07/1998Nữ 1D140209AA00D480201AA00Online
31601291043HTC001826BÙI THỊ TUYẾT NHUNG06102644203/09/1997Nữ 1D140217BC03D140208CC00Tại trường
32578180009HVN000064BÙI THỊ VÂN ANH14582616228/06/1998Nữ 2NTD310401DD01D220330DD01Tại trường
17133050004HDT000101BÙI THỊ VÂN ANH17501572008/03/1998Nữ 1D140203CC00D760101CC00Tại trường
1155 DCN000077BÙI THỊ VÂN ANH16341431610/09/1998Nữ 2NTD140221N00D760101DD01Online
153212131001HDT020030BÙI THỊ XUÂN17492989905/02/1996Nữ011D140217CC00D140219CC00Tại trường
34521270048TND000574BÙI THỊ YẾN BÌNH02219800229812/03/1998Nữ011D140217CC00  Tại trường
513 HHA007641BÙI THU HƯƠNG03196621406/02/1998Nữ 3D140219BC04D140217DD01Online
41212080007THV002317BÙI THU HUYỀN13231628113/09/1997Nữ 2NTD140202AD01D220330DD01Tại trường
34001080039LNH002492BÙI THU HUYỀN00119700776812/08/1997Nữ 2D140218CC00D140205CC00Tại trường
589 TLA010018BÙI THU THẢO01735759506/01/1998Nữ 3D310401BB00D420101BB00Online
25821231033KHA006537BÙI THU THẢO12224183022/08/1997Nữ 1D140208CC00  Tại trường
577 BKA011075BÙI THU TRANG01355775206/07/1998Nữ 3D140212BD07D140213ED07Online
167 TDV016406BÙI TRẦN PHƯƠNG THẢO18755719902/10/1997Nữ 1D140209AA00D140211AA00Online
1012 SPH003811BÙI TRỊNH ÁNH HÒA00119800329914/01/1998Nữ011D140201CM02D140217CC00Online
20301140023HHA004015BÙI TRƯỜNG GIANG03197612715/07/1998Nam 3D140233DD01D140210DA01Tại trường
255 BKA006024BÙI TUẤN LINH00109801125510/11/1998Nam 2D140233CD15D140205BC04Online
22501040083HVN000965BÙI TÙNG CHI03019800140816/03/1998Nữ 2NTD140209AA00D140211AA00Tại trường
31251291004HHA003047BÙI TÙNG DƯƠNG03109800037017/12/1998Nam 3D140209BA00D140209AA00Tại trường
27171120030HTC000016BÙI VÂN ANH06104232018/09/1997Nữ 1D140211CC01D140213AA00Tại trường
369012112005THP002551BÙI VĂN THỨC11364422615/05/1997Nam011D140210AA00D140210CA00Tại trường
23167040013DCN014668BÙI VĂN VIỆT03609800597702/12/1998Nam 2NTD140221N00  Tại trường
19657140003TLA002407BÙI XUÂN ĐẠT01748783618/02/1998Nam 3D140209AA00  Tại trường
34491270045NHH002124CẦM THỊ THẢNH04048387016/10/1998Nữ011D140219CC00D140205CC00Tại trường
16391241059TTB002423CẦM THỊ THUYÊN05098097324/03/1998Nữ011D140205CC00D310201GC00Tại trường
270 KQH004765CẤN MINH HIẾU00109800837029/01/1998Nam 2D140218CC00D140208CC00Online
27854120004THP002704CẤN THỊ NGỌC TRÂM11373441527/06/1998Nữ 1D140213BB00  Tại trường
28603010021KQH007456CẤN THỊ NHẬT LỆ00119800463111/09/1998Nữ 2D140208BC01D140214CC01Tại trường
34431270039KQH010808CẤN THỊ PHƯƠNG00119801145519/06/1998Nữ 2D140210DA01D140210BA01Tại trường
21675040010KQH008689CẤN THỊ TUYẾT MAI00119800462923/01/1998Nữ 2D140208BC01  Tại trường
528 SPH004029CÁN VĨNH HỒNG07350216512/07/1998Nữ011D140219CC00D140217CC00Online
1056 THV000802CAO ANH DŨNG13231861725/08/1998Nam 2NTD140219BC04D140205BC04Online
20231140014NTH000860CAO BÁ DUYỆT02209800119509/05/1998Nam 1D140209AA00D140211AA00Tại trường
845 THV003961CAO BẢO NGỌC13238780011/07/1998Nữ 1D310403DD01D220113DD01Online
55 SPH000005CAO ĐỖ BẢO AN01360538410/12/1998Nữ 3D140209DD01D140202DD01Online
1058 TTN015732CAO LÊ PHƯƠNG UYÊN24164899629/01/1997Nữ 1D310401BB00D310403BB00Online
1207 LPH001664CAO LƯU LY06347866627/02/1998Nữ 1D140211AA00D140209AA00Online
31401291021SPH001556CAO MẠNH CƯỜNG00109801092923/12/1998Nam 2D140217CC00D140217AC04Tại trường
26891120001SPH003177CAO MINH HẰNG00019800001119/02/1998Nữ 3D220330AC04D140205BC04Tại trường
34111080028SPH009240CAO MINH THẮNG00109800818003/06/1998Nam 3D140209DD01D140211BA01Tại trường
296 HDT013949CAO NHƯ QUỲNH17454445922/09/1998Nữ 2D140217BC03D760101BD14Online
31741090038TLA008701CAO THẢO PHƯƠNG01349282304/09/1998Nữ 2D140202DD01D140211GC01Tại trường
1373 HHA018747CAO THỊ HẢI YẾN03198211003/06/1998Nữ 3D140209BA00D140211DA00Online
17881150035KQH008557CAO THỊ HƯƠNG LY01352586416/12/1997Nữ 2D140114AA00D140210CA00Tại trường
25531231002HDT017447CAO THỊ HUYỀN TRANG17504026327/11/1998Nữ 2NTD140213BB00  Tại trường
721 DHS008824CAO THỊ LỢI18434461801/01/1998Nữ 1D760101DD01  Online
19213050061NTH000066CAO THỊ NGỌC ANH10130880803/07/1998Nữ 2D140213BB00D140213DD08Tại trường
302 SKH006965CAO THỊ NGỌC TRÂM14563583213/11/1998Nữ 2NTD140202DD01D140202AD01Online
541 LNH004154CAO THỊ NHUNG00119801429506/05/1998Nữ 2D140231D01D140202AD01Online
377811100009SKH005191CAO THỊ PHƯƠNG14576510313/12/1997Nữ 2NTD420101BB00D310401BB00Tại trường
835 HVN008990CAO THỊ THỎA14280888307/10/1998Nữ 2NTD140211AA00D140209AA00Online
369312112008HVN009012CAO THỊ THƠM14281286608/07/1996Nữ 2NTD310401CC00D760101CC00Tại trường
34663160013DCN003390CAO THỊ THU HÀ03619800114026/11/1998Nữ 2NTD140211GC01D140210DA01Tại trường
678 SP2005315CAO THỊ THU TRANG02619800263811/09/1998Nữ 2NTD140219CC00D140218CC00Online
387212100006HDT016868CAO THỊ THƯƠNG17497593306/08/1998Nữ011D140217CC00D140218CC00Tại trường
26431020031DCN012540CAO THỊ THÚY03619800248520/01/1998Nữ 2NTD140211GC01D140210DA01Tại trường
24466030002DCN013165CAO THỊ THUỲ TRANG16343889816/01/1998Nữ 2NTD140202DD01D140202AD01Tại trường
17941250008TDV011649CAO THỊ TRÀ MY18759436714/08/1998Nữ 2NTD140218DD14D220113DD01Tại trường
42051252046TDV004377CAO THỊ ÚT GIẢNG18763394220/11/1998Nữ 1D140202DD01D310401DD01Tại trường
287 TDV013154CAO THU HỒNG NHUNG18775804702/09/1998Nữ 2D140217CC00D310401CC00Online
36051060003SP2000765CAO THÙY DUNG13587624624/08/1998Nữ 2NTD140201AM00D140201BM01Tại trường
19365140005KQH007585CAO THÙY LINH01736974917/07/1998Nữ 2D760101DD01D310401DD01Tại trường
17553150042SKH007439CAO VIỆT TƯỜNG VI14583559615/07/1998Nữ 2NTD140217DD01D760101DD01Tại trường
31221291003HDT003893CAO XUÂN ĐỨC17452997509/01/1998Nam 2D480201BA01D140210BA01Tại trường
495 DTS000098CHÁNG THỊ ÂY07345770929/04/1998Nữ011D140219CC00D140217CC00Online
33141282035TQU002217CHẨU BÍCH THẢO07103657114/12/1998Nữ011D140217CC00D310201CC00Tại trường
24631030027SP2003470CHÂU QUANG MINH02609800023017/05/1998Nam 2D140209AA00D140212AA00Tại trường
24801030009TDV018092CHẾ THỊ MAI THƯƠNG18771579327/06/1998Nữ 2NTD140201AM00  Tại trường
15961070011TLA008131CHU ÁNH NGUYỆT00119800020408/01/1998Nữ 3D310401DD01  Tại trường
42833060020KQH006023CHU KHÁNH HUYỀNMI010013806501/10/1998Nữ 2D140204DD01D760101DD01Tại trường
23277040020KQH013920CHU MINH TIẾN00109800465026/05/1998Nam 2D480201BA01  Tại trường
82 KQH014213CHU MINH TRANG00119700648212/07/1997Nữ 2D140218CC00D310401CC00Online
198 TSN002415CHU NGỌC HUY22559987931/01/1998Nam 2D140209AA00D460101AA00Online
31931090019SPH006992CHU PHƯƠNG NGÂN01351949831/07/1998Nữ 3D220113DD01D310403DD01Tại trường
28523010013DCN014339CHU THỊ ÁNH TUYẾT16344568111/10/1998Nữ 2D140218CC00D140219CC00Tại trường
1460 XDA000790CHU THỊ ĐỊNH08229072713/06/1998Nữ011D140218DD14D760101BD14Online
16711241023MDA001517CHU THỊ HẢO16462553201/08/1998Nữ 1D140219CC00D140217CC00Tại trường
18853050028HDT013044CHU THỊ HOÀNG PHƯƠNG17452044712/12/1997Nữ 2D460101AA00D140114AA00Tại trường
34723160007TDV010662CHU THỊ HỒNG LUYẾN18751434304/12/1998Nữ 1D140217CC00D140114CC00Tại trường
931 KHA005366CHU THỊ HỒNG NHUNG12226025920/10/1998Nữ 1D140211CC01D140211GC01Online
39492180013SP2003528CHU THỊ HƯƠNG MƠ13587626627/09/1998Nữ 2NTD140210BA01D140214BA01Tại trường
42893060014GHA003059CHU THỊ LAN12576302502/08/1998Nữ 2D140219BC04D140218CC00Tại trường
34541270050KHA003792CHU THỊ LAN12223058726/12/1998Nữ011D140218CC00D140204CC00Tại trường
934 SKH005458CHU THỊ MAI QUYÊN14574865306/09/1997Nữ 2NTD140202DD01D140209DD01Online
16771241017SPH005307CHU THỊ PHƯƠNG LINH00119800121429/09/1998Nữ 2D140203BB03D310401BB00Tại trường
22311040061YTB012496CHU THỊ QUỲNH TRANG15219880820/11/1998Nữ 2NTD140212AA00D140211DA00Tại trường
35891060019KQH014216CHU THỊ THU TRANG00119800850402/10/1998Nữ 3D220113BC04D140219BC04Tại trường
40448080003TLA011120CHỬ THỊ THU TRANG00119800579810/12/1998Nữ 2D140202DD01D140202AD01Tại trường
32254090005SPH002020CHU THỊ THÙY DƯƠNG00119800188223/02/1998Nữ 2D140203CC00D760101CC00Tại trường
21715040003TND002092CHU THỊ THUÝ HẰNG09191118510/03/1998Nữ 2NTD140217CC00D140219CC00Tại trường
15772070007KQH014219CHU THỊ TRANG00119800621706/10/1998Nữ 3D140209CA01D140211EA01Tại trường
996 SKH000040CHU THỊ VÂN ANH14581803123/09/1998Nữ 2NTD140209AA00D140212AA00Online
29431010024SPH004762CHU THÚY HƯỜNG00119800314409/09/1998Nữ 1D140217BC03D140201AM00Tại trường
36521251011NTH005154CHU THÙY TRANG10123582428/08/1998Nữ 2NTD220330CC00D140217CC00Tại trường
3 GHA000861CHU VĂN DŨNG12577335528/12/1998Nam 2NTD480201AA00D140209AA00Online
1286 KHA005041CHU VĂN NGHĨA12224436622/06/1998Nam 1D140211CC01D140211AA00Online
1515 SKH005154CHU VĂN PHÚ14581637420/03/1998Nam 2NTD460101AA00D140211AA00Online
24591030029SPH001772CHU VIỆT DŨNG01354895428/06/1998Nam 3D140217DD01D140231D01Tại trường
588 DHS002566CÙ THỊ ÁNH DUYÊN18428124303/02/1997Nữ 1D140231D01D140202AD01Online
303181110001THV002845CÙ THỊ THÚY KIỀU13237639503/01/1998Nữ 1D140217AC04  Tại trường
19807140016TLA002851ĐÀM HƯƠNG GIANG01735371109/03/1998Nữ 3D140218CC00D140205CC00Tại trường
1442 NHH000524ĐÀM KHÁNH DƯƠNG04048599609/06/1998Nữ 1D140219CC00D140218CC00Online
34951160012SKH000086ĐÀM NGỌC ANH14583529229/03/1998Nữ 2NTD480201BA01D140214BA01Tại trường
25571231006HDT011157ĐÀM NGUYỄN TRÀ MY17501102710/10/1998Nữ 2NTD140202DD01D140217DD01Tại trường
424 KQH008565ĐÀM THẢO LY00119800366424/03/1998Nữ 2D140209CA01D140211EA01Online
42141252055XDA002308ĐÀM THỊ HOA MAI08233379427/06/1998Nữ011D140208BC01  Tại trường
35871060021TND003902ĐÀM THỊ LAN09175059712/07/1998Nữ011D140218CC00D220330CC00Tại trường
39 TDV009352ĐÀM THỊ LÊ18763861416/10/1997Nữ 1D140217CC00D140218CC00Online
20801230011DTS000474ĐÀM THỊ MINH HẢO07350158104/07/1998Nữ011D140219BC04D760101CC00Tại trường
368331120003KQH012164ĐÀM THỊ MINH TÂM01357083417/01/1996Nữ 2D310403DD01D310401DD01Tại trường
25671231017HDT001297ĐÀM THỊ NGỌC ÁNH17451618807/03/1998Nữ 2NTD140212AA00D140114AA00Tại trường
16461241051GHA004824ĐÀM THỊ PHƯỢNG12578426326/10/1998Nữ 2D140209AA00D140211AA00Tại trường
736 SPH005351ĐÀM THÙY LINH00119801031107/06/1998Nữ 3D140114DD01D140204DD01Online
24051242018HHA018506ĐÀM XUÂN VÍNH03109800134428/12/1998Nam 2D140205BC04D220113BC04Tại trường
21755040001TDV012665ĐẶNG ANH NGUYÊN18757479703/12/1996Nam 2NTD140212AA00  Tại trường
40992080029SPH010549ĐẶNG CẨM TÚ01358015813/12/1998Nữ 3D140217DD01D220330DD01Tại trường
990 TQU000019ĐẶNG CHÂU ANH07104214522/10/1998Nữ011D140208CC00  Online
1081 HHA014385ĐẶNG ĐÌNH THÀNH03195981416/11/1998Nam 3D140212AA00D140209BA00Online
377311100014HVN001543ĐẶNG ĐỨC DUY03009800009527/04/1998Nam 2D480201BA01D140214BA01Tại trường
375 YTB009571ĐẶNG DUY PHƯƠNG15219949904/10/1998Nữ 2D140201AM00D140205BC04Online
18401050048BKA005794ĐẶNG HOA LAN00119800164020/08/1998Nữ 3D140202DD01D140202AD01Tại trường
118 TND004573ĐẶNG HỒNG LUYẾN07104508602/04/1998Nữ011D140202DD01D140219BC04Online
29471010020DCN009465ĐẶNG HỒNG NHUNG16337717001/06/1998Nữ 2D140201AM00D140201BM01Tại trường
21265040055TQU002464ĐẶNG LÊ THỦY TIÊN07105257220/06/1998Nữ 1D140217CC00D140218CC00Tại trường
1109 MDA000093ĐẶNG MAI ANH16462098619/10/1998Nữ 2D310401CC00D310401AC03Online
31981090014YTB003004ĐẶNG MINH GIANG15221658227/10/1998Nam 2NTD310201CC00  Tại trường
40398080008SPH008738ĐẶNG MINH TÂM00119800018312/10/1998Nữ 3D140202DD01D140202AD01Tại trường
19542140022THP002468ĐẶNG MINH THU01743584623/06/1998Nữ 1D140206T00D140208AA00Tại trường
20701230001HHA011373ĐẶNG MỸ NGỌC03197058923/01/1998Nữ 3D310401AC03D220330BC03Tại trường
16251241076LNH001054ĐẶNG NGỌC DƯƠNG00109801402326/09/1998Nam 2D480201BA01D140211BA01Tại trường
42813060022SP2002691ĐẶNG NGỌC KHÁNH02619800263902/09/1998Nữ 2NTD140217CC00D140219CC00Tại trường
370 NTH002619ĐẶNG NGỌC LAN10132512321/01/1998Nữ 2D140217AC04D220113BC04Online
29481010019SPH005371ĐẶNG NGỌC LINH00019800000926/01/1998Nữ 3D140210CA00D140214AA00Tại trường
28643010025MDA003211ĐẶNG NGỌC MAI16461490229/08/1998Nữ 1D140231D01D140202AD01Tại trường
1073 BKA007002ĐẶNG NGỌC MAI01352722921/12/1998Nữ 3D140217DD01D140233DD01Online
852 TDV020558ĐẶNG NGỌC TUYÊN18771764112/03/1998Nam 1D140209AA00D140210AA00Online
433 DCN000720ĐẶNG NGUYỆT ÁNH03619800129827/10/1998Nữ 2NTD140202DD01D140211BA01Online
1358 HHA000302ĐẶNG PHƯƠNG ANH03197223208/04/1998Nữ 2D140221N00  Online
390880100025BKA006108ĐẶNG PHƯƠNG LINH03819800001024/01/1998Nữ 3D140205BC04D220113BC04Tại trường
707 THP001445ĐẶNG PHƯƠNG LINH11368658024/09/1998Nữ 1D220113DD02D310401DD02Online
369212112007HVN005220ĐẶNG PHƯƠNG LINH14281964015/09/1998Nữ 2NTD140217AC04D140219BC04Tại trường
23107040008BKA006107ĐẶNG PHƯƠNG LINH01350663907/03/1998Nữ 2D140209AA00D140209BA00Tại trường
1356 NTH003381ĐẶNG PHƯƠNG NAM10122981124/08/1997Nam 1D140213BB00D420101BB00Online
966 NTH004552ĐẶNG PHƯƠNG THẢO10124809227/07/1997Nữ 1D140202DD01D140231D01Online
473 THV000941ĐẶNG QUÍ DƯƠNG13234289517/08/1998Nam 2D140209AA00D140211AA00Online
305910100018TDV018030ĐẶNG QUỲNH THƯ18778838126/11/1998Nữ 2NTD140209AA00D140211AA00Tại trường
1452 TDV011827ĐẶNG THANH NAM18771402713/12/1998Nam 2NTD140209AA00D140212AA00Online
31071190015KQH015243ĐẶNG THANH TUẤN00109700338208/05/1997Nam 2D140209AA00D140209BA00Tại trường
373980110005KQH007670ĐẶNG THẢO LINH01361278421/12/1998Nữ 2D140209AA00D140209BA00Tại trường
42683060035TDV000018ĐẶNG THỊ AN18761815811/09/1998Nữ 2NTD310401BB00D310403BB00Tại trường
105 SKH004715ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC14583446613/03/1998Nữ 2NTD140217DD01D140211CC01Online
34631270061BKA002620ĐẶNG THỊ ĐIỂM01753002530/09/1998Nữ062D140204CC00D760101BD14Tại trường
33791080060BKA002679ĐẶNG THỊ ĐƠN01753003608/11/1998Nữ 2D140219CC00D140218CC00Tại trường
383212102016MDA003733ĐẶNG THỊ DUNG NHI16459683319/03/1997Nữ 2D140208CC00D140219CC00Tại trường
41951252036DCN003414ĐẶNG THỊ HÀ03619800533112/08/1998Nữ 2NTD140204BC04D140205BC04Tại trường
17333150018DCN005374ĐẶNG THỊ HUẾ03619800185902/07/1998Nữ 2NTD140213AA00D140210AA00Tại trường
1060 DCN005438ĐẶNG THỊ HUỆ16342782828/12/1998Nữ 2NTD140203DD01D760101DD01Online
170 TDV008318ĐẶNG THỊ HƯƠNG18754531610/05/1998Nữ 2NTD140219BC04D140205BC04Online
41851252025DCN006878ĐẶNG THỊ HƯƠNG LAN16334927407/04/1998Nữ 2NTD140219BC04D140205AC03Tại trường
474 SPH005084ĐẶNG THỊ HƯƠNG LAN03192689111/05/1998Nữ 1D140212AA00D140211GC01Online
33931080046YTB005350ĐẶNG THỊ HUYỀN03419700069202/09/1997Nữ 2NTD140204DD01D140205DD01Tại trường
33051282026DTS000722ĐẶNG THỊ HUYỀN07347948424/08/1998Nữ011D220113CC00D140219CC00Tại trường
20521031003HDT007426ĐẶNG THỊ HUYỀN17491735319/10/1998Nữ 2NTD140211AA00D140212AA00Tại trường
15621280001SKH001159ĐẶNG THỊ KIỀU DUYÊN14581801402/06/1998Nữ 2D310401CC00D140217BC03Tại trường
22071040035MDA002665ĐẶNG THỊ LAN16462402124/07/1998Nữ 2D140217DD01D140202DD01Tại trường
357 TTN000121ĐẶNG THỊ LAN ANH24164955005/04/1998Nữ 1D140217CC00D220330CC00Online
41371270032DCN000168ĐẶNG THỊ LAN ANH16343070928/11/1997Nữ 2NTD140205BC04D140217AC04Tại trường
20121140005HHA001761ĐẶNG THỊ LAN CHI03197409826/09/1998Nữ 3D140217DD01D220330DD01Tại trường
18963050037DHT002127ĐẶNG THỊ LÊ HUYỀN19458644727/06/1998Nữ 2D140217CC00D140219CC00Tại trường
251 TQU001400ĐẶNG THỊ LINH07103382508/06/1998Nữ011D140208CC00D140202DD01Online
41591270020KHA004023ĐẶNG THỊ LINH12229155814/07/1998Nữ 2NTD140211AA00D140211CC01Tại trường
32921282013HDT007931ĐẶNG THỊ LINH HƯƠNG17497441411/07/1997Nữ011D310401CC00  Tại trường
16943150015TQU001558ĐẶNG THỊ LY07101361014/01/1996Nữ 1D140208CC00  Tại trường
855 KQH008679ĐẶNG THỊ MẠ10129570005/02/1998Nữ011D140219CC00D140114CC00Online
294 YTB007689ĐẶNG THỊ MINH LÝ15220940019/02/1998Nữ 2D140213BB00D420101BB00Online
323 TDV004939ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH18774920214/11/1998Nữ 2NTD140202DD01D140217DD01Online
391480100019SPH005376ĐẶNG THỊ MỸ LINH00119800193213/04/1998Nữ 2D140211BA01D460101BA01Tại trường
381381100004GHA004108ĐẶNG THỊ NGÀ12576235129/01/1998Nữ 2D140209AA00D140212AA00Tại trường
35821060026SP2000365ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH13587625128/08/1998Nữ 2NTD480201AA00D140209AA00Tại trường
298830120011KQH014776ĐẶNG THỊ NGỌC TRÂM01361280424/05/1998Nữ 2D140221N00  Tại trường
143 HHA011643ĐẶNG THỊ NGUYỆT03119800169002/05/1998Nữ 2D420101BB00D140213BB00Online
20541240023DND005685ĐẶNG THỊ NHÀN18740028704/01/1995Nữ 2NTD140208AA00  Tại trường
40792080050HVN007414ĐẶNG THỊ PHƯƠNG14293033819/05/1998Nữ 2NTD140209AA00D140219AA00Tại trường
18733050014DCN004704ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA16342466830/07/1998Nữ 2NTD220113CC00D760101BD14Tại trường
25381220020DTS001313ĐẶNG THỊ PÍN07347839229/08/1998Nữ011D140218CC00D140219CC00Tại trường
21001230031HDT014788ĐẶNG THỊ TÂM17486406009/10/1998Nữ 2NTD140201AM00D140201CM02Tại trường
35081260002KHA002676ĐẶNG THỊ THANH HOÀI12224205121/12/1998Nữ 1D140212AA00D140211AA00Tại trường
24953030009SPH004409ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN00119800682621/06/1998Nữ 2D140203CC00D140204AC03Tại trường
744 KHA006908ĐẶNG THỊ THOAN12223367107/10/1998Nữ 1D140209AA00D480201AA00Online
973 DCN005050ĐẶNG THỊ THU HOÀN03619800101931/05/1998Nữ 2NTD140202AD01D140231D01Online
1326 THV002334ĐẶNG THỊ THU HUYỀN13227430212/04/1997Nữ 1D140217CC00D140219CC00Online
237 DCN005758ĐẶNG THỊ THU HUYỀN16345241601/06/1998Nữ 2NTD310201AA00  Online
1313 TDV018102ĐẶNG THỊ THƯƠNG18768989826/03/1998Nữ 1D140209AA00D140211CC01Online
34821160026TDV018103ĐẶNG THỊ THƯƠNG THƯƠNG18768912728/02/1998Nữ 1D140201AM00D760101DD01Tại trường
24476030004SPH005377ĐẶNG THỊ THÙY LINH00119700822125/10/1997Nữ011D140221N00D140214CC01Tại trường
372510110013KQH011508ĐĂNG THỊ TÚ QUYÊN01742319809/03/1998Nữ 2D140202AD01D310403DD01Tại trường
17841150034SP2005811ĐẶNG THỊ TUYẾT13587622215/10/1998Nữ 2NTD140204DD01D220113DD01Tại trường
24486030005TLA000242ĐẶNG THỊ YẾN ANH01748030423/08/1997Nữ 3D140231D01D140209DD01Tại trường
15501180003LNH002703ĐẶNG THU HƯƠNG00119800564223/10/1998Nữ 2D140211AA00D140209AA00Tại trường
1257 TND003627ĐẶNG THU HƯỜNG09191563012/12/1998Nữ011D140201AM00D140201BM01Online
29401010027TMA005169ĐẶNG THU THUỶ16860521802/02/1998Nữ 2NTD140217BC03D310401AC03Tại trường
27181120033HVN001363ĐẶNG THUỲ DUNG14281734703/08/1998Nữ 2NTD140204DD01D140205DD01Tại trường
26951120011KQH004508ĐẶNG THUÝ HIỀN00119800584625/09/1998Nữ 3D140201AM00  Tại trường
151 SPH008492ĐẶNG TIỂU TÔ SA01358019827/05/1998Nữ 3D140114DD01D310403DD01Online
1024 SPH008117ĐẶNG TRẦN QUANG01350182625/10/1998Nam 3D140209CA01D140211EA01Online
659 KQH000238ĐẶNG TRẦN TỐ ANH01365019817/10/1998Nữ 3D140217DD01D140231D01Online
27924020033HUI007283ĐẶNG TUẤN NGỌC27261928503/10/1998Nam 2D140208BC01D140214CC01Tại trường
42211252062THV001007ĐẶNG VĂN ĐẠT13236358311/07/1998Nam 1D310201AA00D140114AA00Tại trường
19532140021SPH010358ĐẶNG VIỆT TRINH01349041825/07/1998Nữ 3D760101DD01D140114DD01Tại trường
23347040027SPH002033ĐẶNG VŨ DƯƠNG01350102929/10/1998Nam 3D480201BA01D140210BA01Tại trường
35921060016SPH009809ĐÀO ANH TIẾN01743278729/12/1998Nam 3D140209AA00D140211AA00Tại trường
25421220017NTH003946ĐÀO BÍCH PHƯƠNG10134143504/08/1998Nữ 2D140231D01  Tại trường
35551260051LNH003372ĐÀO DANH LONG01751271122/04/1997Nam 2D140221N00  Tại trường
41192080009TLA009004ĐÀO HỒNG PHƯỢNG01354948707/09/1998Nữ 3D140217AC04D140219BC04Tại trường
1122 HVN002176ĐÀO HƯƠNG GIANG14296102525/12/1998Nữ 2NTD140218CC00D220330CC00Online
884 NHH001879ĐÀO HƯƠNG QUỲNH04082692522/04/1998Nữ 1D140217CC00D140218CC00Online
31851090027TLA010033ĐÀO HƯƠNG THẢO00119800712425/02/1998Nữ 3D140209CA01D140211BA01Tại trường
885 DCN007239ĐÀO KHÁNH LINH03619800564927/01/1998Nữ 2NTD140202DD01D140202AD01Online
21435040036HHA008929ĐÀO KHÁNH LINH03194794824/03/1998Nữ 3D140231D01D140217DD01Tại trường
368 SP2000894ĐÀO LƯƠNG DUY13588688126/09/1998Nam 2D140209CA01D140209AA00Online
1177 HHA016494ĐÀO MAI TRANG03200112106/12/1998Nữ 1D140202DD01D140202AD01Online
16721241022MDA004897ĐÀO MINH THỦY16463355711/05/1998Nữ 2NTD140212AA00D140212BD07Tại trường
26471020036SP2001707ĐÀO NGỌC HIỀN02519800002819/02/1998Nữ 2D140217CC00D760101CC00Tại trường
438 HHA006900ĐÀO NGUYÊN HUY03193924105/09/1997Nam 3D140212AA00D140212BD07Online
24823030003DCN007086ĐÀO NHẬT LỆ16336247020/08/1998Nữ 2D140202DD01D140217DD01Tại trường
33991080040KQH005047ĐÀO THANH HOA01743276627/01/1998Nữ 2D140202DD01D140211BA01Tại trường
457 TDV004425ĐÀO THỊ BÍCH HÀ18775624118/05/1998Nữ 2D140211GC01D140211CC01Online
26121120012BKA008644ĐÀO THỊ BÍCH PHƯƠNG01352721604/03/1998Nữ 3D140217DD01D140202DD01Tại trường
452 LNH004636ĐÀO THỊ DIỄM QUỲNH01746577917/11/1998Nữ 2D140217DD01D140202DD01Online
369612112012HVN001316ĐÀO THỊ DỊU14287074225/03/1998Nữ 2NTD140219CC00D220330CC00Tại trường
29202010002NTH000705ĐÀO THỊ DUNG10129315203/07/1998Nữ 1D140217CC00D140218CC00Tại trường
625 KQH003557ĐÀO THỊ HÀ01743266807/08/1998Nữ 2D140219BC04D220330AC04Online
24791030005SP2001708ĐÀO THỊ HIỀN02619800243717/10/1998Nữ 2NTD140208CC00D760101BD14Tại trường
20791230010KHA002266ĐÀO THỊ HIỀN12225689305/02/1998Nữ 2D140218CC00D140205CC00Tại trường
696 MDA000061ĐÀO THỊ HIỀN ANH16462368908/12/1998Nữ 2NTD140213AA00D420101AA00Online
16081241096DCN004700ĐÀO THỊ HOA03619800300629/04/1998Nữ 2NTD140217DD01  Tại trường
24401220021NTH001763ĐÀO THỊ HOA02219800092620/04/1998Nữ 2D220113BC04D140205BC04Tại trường
42423060061SPH004032ĐÀO THỊ HỒNG00119800189701/03/1998Nữ 2D140203CC00D140205CC00Tại trường
1420 HVN006993ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG14287075004/09/1998Nữ 2NTD140219BC04D220113BC04Online
23187040009LNH002287ĐÀO THỊ HỢP01735731311/09/1998Nữ 2D140211DA00D140114AA00Tại trường
20311140020SKH004850ĐÀO THỊ HƯƠNG NHÀI14581847311/04/1998Nữ 2NTD140209AA00D140211AA00Tại trường
16881241005GHA002529ĐÀO THỊ HUYỀN12577568312/07/1998Nữ 2NTD140217CC00  Tại trường
1397 MDA002218ĐÀO THỊ HUYỀN16461865504/10/1998Nữ 2NTD140217BC03D310401AC03Online
692 MDA000062ĐÀO THỊ HUYỀN ANH16462368808/12/1998Nữ 2NTD420101AA00D140208AA00Online
67 BKA005301ĐÀO THỊ MAI HƯƠNG01327613605/10/1996Nữ 2D140202AD01D140202DD01Online
41901252030DCN008025ĐÀO THỊ MAI LY03619800448703/04/1998Nữ 2NTD140201AM00  Tại trường
717 SP2003459ĐÀO THỊ MẾN13581326424/05/1997Nữ 1D140201AM00  Online
387312100005TDV012421ĐÀO THỊ NGỌC18773858919/10/1998Nữ 2NTD220113DD01D760101DD01Tại trường
22351040071BKA007917ĐÀO THỊ NGỌC01746344923/02/1998Nữ 2D140209AA00D140211AA00Tại trường
40148080033GHA003733ĐÀO THỊ NGỌC MAI12568144216/03/1997Nữ 2NTD140209AA00D140211AA00Tại trường
1350 TTB002234ĐÀO THỊ NGỌC THẢO05097471615/10/1998Nữ 1D140217CC00D140218CC00Online
19133050056LNH004148ĐÀO THỊ NHINH00119700211421/05/1997Nữ 2D140231D01D140204DD01Tại trường
563 DCN010605ĐÀO THỊ NHƯ QUỲNH16343956028/02/1998Nữ 2NTD760101CC00D310401CC00Online
624 KHA008418ĐÀO THỊ NHƯ Ý12223058401/01/1998Nữ011D140219CC00D140204CC00Online
15871070021SP2004399ĐÀO THỊ PHƯƠNG QUỲNH13578443501/06/1998Nữ 2NTD140209CA01D140211EA01Tại trường
34753160003TTB002235ĐÀO THỊ PHƯƠNG THẢO05096661923/10/1998Nữ 1D140202AD01D140211GC01Tại trường
25501220001YTB003912ĐÀO THỊ THANH HIỀN15217730621/10/1998Nữ 2NTD140217AC04D140219BC04Tại trường
33911080048SPH008737ĐÀO THỊ THANH TÂM00119800188530/10/1998Nữ 2D140231D01D140217DD01Tại trường
28433010004NTH004549ĐÀO THỊ THẢO10129086124/06/1998Nữ 2D140217CC00D140219CC00Tại trường
1416 DTN000569ĐÀO THỊ THU LIỄU10129285324/11/1998Nữ 1D140217CC00D140218CC00Online
36411251022THP002558ĐÀO THỊ THƯƠNG11371289318/07/1998Nữ 1D140218CC00D140219CC00Tại trường
1437 HVN009194ĐÀO THỊ THỦY14278853006/03/1998Nữ 2NTD140205BC04D140217AC04Online
32318180038KQH004192ĐÀO THỊ THÚY HẰNG00119800916407/11/1998Nữ 2D220113BC04D760101BD14Tại trường
21645040013HTC001347ĐÀO THỊ THÙY LINH06104957910/09/1998Nữ 1D140217AC04  Tại trường
74 GHA003274ĐÀO THỊ THÙY LINH12580805126/09/1998Nữ 2NTD140204BC04D140219BC04Online
24041242017SKH003774ĐÀO THỊ THÙY LINH14582222907/06/1998Nữ 2NTD140231D01D140202AD01Tại trường
28281210001TMA000064ĐÀO THỊ VÂN ANH03519800138117/07/1998Nữ 2NTD140202DD01D140219BC04Tại trường
1340 BKA005303ĐÀO THU HƯƠNG01361305316/06/1998Nữ 3D140114DD01D140217DD01Online
39472180015SP2002339ĐÀO THU HUYỀN13591210021/06/1998Nữ 2NTD140208CC00D760101CC00Tại trường
15911070016BKA004971ĐÀO THU HUYỀN01350664105/09/1998Nữ 2D480201BA01D480201AA00Tại trường
27325020002SPH009993ĐÀO THU TRANG01363154120/01/1998Nữ 3D480201BA01D760101DD01Tại trường
521 HTC002039ĐÀO THÚY QUỲNH06106595128/09/1997Nữ 1D140219CC00D140218CC00Online
1488 TDL009329ĐÀO THỦY TIÊN12216830011/10/1996Nữ 1D140217CC00D140219CC00Online
27635020033BKA007374ĐÀO TRÀ MY01348281814/07/1998Nữ 2D140209AA00D140211AA00Tại trường
42413060062TLA005655ĐÀO TRUNG KIÊN01349479602/04/1998Nam 3D460101DD01D140210BA01Tại trường
32971282018HVN000109ĐÀO TUẤN ANH14282522604/11/1998Nam 2NTD140209AA00D140211AA00Tại trường
41222080006KHA000082ĐÀO VÂN ANH12224518329/04/1998Nữ 1D140211AA00D140209AA00Tại trường
386412101006HDT002855ĐÀO VĂN DŨNG17491876108/09/1998Nam 2NTD140206T00  Tại trường
1302 KHA007035ĐÀO VŨ THUẬT12227383230/06/1998Nam 1D140206T00D140208AA00Online
1218 SKH005652ĐÀO XUÂN SƠN14582773711/06/1998Nam 2NTD140209AA00D480201AA00Online
40762080053SPH008902ĐÀO XUÂN THÀNH01744776124/07/1998Nam 2D140218CC00D140205CC00Tại trường
656 TDV014515ĐẬU PHI QUÂN18773250621/06/1998Nam 2D140209AA00  Online
31711291053GHA001300ĐẬU QUỲNH GIANG12578307806/08/1997Nữ062D140205DD01  Tại trường
35301260025TDV020924ĐẬU THỊ ÁNH VÂN18770924308/09/1998Nữ 2NTD140217DD01D220330DD01Tại trường
34361080003TDV002502ĐẬU THỊ DIỆU18773253108/03/1998Nữ 2D140201AM00D140205BC04Tại trường
24761030008HDT002636ĐẬU THỊ DUNG17502540818/02/1998Nữ 1D310201EA00D140214AA00Tại trường
1032 TDV007267ĐẬU THỊ HUỆ18760997929/09/1998Nữ 2D460101DD01D140114DD01Online
347 TDV009638ĐẬU THỊ LINH18770293307/08/1998Nữ 1D140217DD01D140214BA01Online
24081242022XDA002265DÌ KHÁNH LY08233761516/12/1998Nữ011D140218DD14D220330BC03Tại trường
1090 SPH004087ĐỊCH THỊ HUỆ12225828528/09/1998Nữ011D140208BC01D220113DD01Online
26701020057KHA007440DIÊM THỊ THU TRANG12224575128/06/1998Nữ 2NTD140217CC00D140218CC00Tại trường
199 SPH009994ĐIỀN KIỀU TRANG06346816825/01/1998Nữ011D140219CC00D140218CC00Online
970 LPH001911ĐIỀN THỊ ÁNH NGỌC06346812319/05/1998Nữ011D140211CC01D420101AA00Online
1259 THP000833ĐINH CÔNG HẬU11356554915/10/1994Nam011D140219CC00D140208CC00Online
392680100007BKA007768ĐINH HẢI NGÂN01353863122/12/1998Nữ 3D140217DD01D140231D01Tại trường
252 SPH000179ĐINH HOÀNG ANH19462498709/04/1998Nữ 3D140213BB00D140213DD08Online
186 TMA001239ĐINH HƯƠNG GIANG16855703225/05/1998Nữ 2NTD140217CC00D310401CC00Online
22451040077HVN003514ĐINH HUY HOÀN14295006510/05/1998Nam 2D140208AA00  Tại trường
1147 XDA000033ĐINH KIỀU ANH08229854211/02/1997Nữ011D220330CC00D140218CC00Online
24781030010MDA000369ĐINH KIM BẢNG16463353626/09/1998Nam 2NTD140218CC00D220113CC00Tại trường
35481260044YTB006755ĐINH MAI LINH15221503822/01/1998Nữ 2NTD140201AM00D480201BA01Tại trường
614 BKA004667ĐINH MẠNH HÙNG01354016123/10/1998Nam 2D140209AA00D140211AA00Online
889 NTH000865ĐINH NGỌC TÙNG DƯƠNG10130111009/02/1998Nam 2D140210BA01D480201BA01Online
307010100007MDA004230ĐINH NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH16462068622/11/1998Nữ 2D140213DD08D140213BB00Tại trường
23587040055HTC001572ĐINH NGUYỆT MAI06109557719/03/1998Nữ 1D140217BC03D140203CC00Tại trường
32448180024THV003975ĐINH PHAN NHƯ NGỌC13235950121/05/1998Nữ011D140231D01D140217DD01Tại trường
1039 NTH005052ĐINH QUANG TIẾN10130212126/08/1997Nam 2D140208AA00D310201AA00Online
371 NTH003951ĐINH THỊ BÍCH PHƯƠNG10130840131/05/1998Nữ 2D140217CC00D140219CC00Online
20161140009DTS001763ĐINH THỊ CẨM TÚ07350129816/08/1998Nữ011D140217AC04D140219BC04Tại trường
27665020036TLA000222ĐINH THỊ CHÂM ANH01369229325/04/1998Nữ 3D140201BM01D480201BA01Tại trường
16111241093DTZ000342ĐINH THỊ HẠNH09523860919/09/1998Nữ011D760101CC00  Tại trường
1227 TND004155ĐINH THỊ HOÀI LINH09188880618/07/1998Nữ 1D760101DD01D140205DD01Online
379081100027DCN008997ĐINH THỊ HỒNG NGỌC16337789418/04/1998Nữ 2D140209CA01D140212BD07Tại trường
1280 THV002113ĐINH THỊ HUẾ13238092322/01/1998Nữ011D140114CC00D140217CC00Online
1204 MDA002408ĐINH THỊ HƯƠNG16461835306/03/1998Nữ 2NTD140217AC04D140219BC04Online
36441251019TND001637ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG09188485204/09/1998Nữ 2D140211CC01D140211BA01Tại trường
42251252066KHA003188ĐINH THỊ HUYỀN12223816327/09/1997Nữ 1D140219CC00D140208CC00Tại trường
1361 TLA006890ĐINH THỊ KHÁNH LY01351734801/06/1998Nữ 3D140213DD08  Online
21365040042THV003058ĐINH THỊ KIỀU LINH13233250205/10/1998Nữ 1D140201AM00  Tại trường
1434 MDA003208ĐINH THỊ MAI16462562418/10/1998Nữ 1D140203CC00D310403CC00Online
17283150007THP002528ĐINH THỊ MINH THÚY11368219022/07/1998Nữ 1D140209AA00D140212AA00Tại trường
29631010004MDA001534ĐINH THỊ MỸ HẰNG03719800017409/06/1998Nữ 2D140217AC04D140204BC04Tại trường
27575020027DCN008687ĐINH THỊ NGA03619800136526/02/1998Nữ 2NTD140217CC00D140203CC00Tại trường
21981040026GHA004203ĐINH THỊ NGỌC12586343229/07/1998Nữ 2NTD310401CC00D140204CC00Tại trường
84 TDV001077ĐINH THỊ NGỌC ANH18761897706/08/1996Nữ 2D140209AA00D140211DA00Online
371710110021KHA003802ĐINH THỊ NGỌC LAN12228970525/05/1998Nữ 1D420101AA00D480201AA00Tại trường
1001 MDA005017ĐINH THỊ NGỌC THƯƠNG16461477608/03/1998Nữ011D220113BC04D220113DD01Online
868 SKH004813ĐINH THỊ NGUYỆT14582979810/03/1998Nữ 2NTD140202AD01D140202DD01Online
302411110004SP2004080ĐINH THỊ PHÚ02619700040025/03/1997Nữ 2NTD140203CC00D140218CC00Tại trường
32101090001THV004335ĐINH THỊ PHƯƠNG13234417326/08/1998Nữ 2D140202DD03D140114DD03Tại trường
375812110002TDV000235ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH18769625129/07/1998Nữ 2D140213BB00D140213DD08Tại trường
26751020063TDV006344ĐINH THỊ QUỲNH HOA18770998530/11/1998Nữ 2NTD140209AA00D140211AA00Tại trường
1304 THV004214ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ13238118724/09/1998Nữ011D140217AC04D140202DD01Online
21861040015KQH013536ĐINH THỊ THANH THỦY00119800779421/07/1998Nữ 3D140209DD01D460101DD01Tại trường
35431260038DTN001004ĐINH THỊ THẢO04517048208/02/1998Nữ 1D140217CC00D140218CC00Tại trường
40482080084TLA012600ĐINH THỊ THẢO VY01735375309/11/1998Nữ 3D140219BC04D220113BC04Tại trường
25451220006HTC002792ĐINH THỊ THẢO VY06110623509/12/1998Nữ011D140203CC00D310403CC00Tại trường
33781080061DCN012078ĐINH THỊ THƠM03619800132102/01/1998Nữ 2NTD140201BM01D140201CM02Tại trường
16631241031MDA001537ĐINH THỊ THU HẰNG16462349211/09/1998Nữ 2D140219CC00D140219BC04Tại trường
710 HVN002974ĐINH THỊ THU HIỀN14285803705/10/1998Nữ 2D140201AM00D140201BM01Online
40458080002KQH006537ĐINH THỊ THU HƯƠNG01743285009/01/1998Nữ 2D310401CC00D220113CC00Tại trường
25881231041TMA002421ĐINH THỊ THU HUYỀN16858144212/04/1998Nữ 2NTD140201AM00  Tại trường
41381270033MDA003973ĐINH THỊ THU PHƯƠNG16463215829/03/1998Nữ 2NTD140214CC01D140208BC01Tại trường
503 TLA010673ĐINH THỊ THU THỦY01366312712/03/1998Nữ 3D140219AA00D140211AA00Online
672 MDA000701ĐINH THỊ THÙY DUNG16467455815/01/1998Nữ 1D140218CC00D140217CC00Online
34591270057MDA002502ĐINH THỊ THÚY HƯỜNG16462090115/07/1998Nữ 2D140219BC04D140217AC04Tại trường
26921120007BKA006098ĐINH THỊ THÙY LINH00119801011016/08/1998Nữ 3D220330DD01D760101DD01Tại trường
18031050006MDA002828ĐINH THỊ THÙY LINH16463354620/11/1998Nữ 2NTD140206T00  Tại trường
405 TTB002460ĐINH THỊ THÙY TIÊN05105095209/12/1998Nữ011D140208AA00D140214AA00Online
21171230050NTH005081ĐINH THỊ TÍNHMI170012383607/08/1998Nữ 1D310403CC00D140203CC00Tại trường
15455090004TLA008242ĐINH THỊ TUYẾT NHI01747099816/07/1998Nữ 2D140213BB00D420101BB00Tại trường
33641080075TMA004734ĐINH THỊ VÂN THANH03619800631830/06/1998Nữ 2D140202DD01D140217DD01Tại trường
295 HVN010889ĐINH THỊ XUYẾN14278846618/07/1998Nữ 2NTD140209AA00D140212AA00Online
377411100013SPH005365ĐINH THUỲ LINH01359829006/10/1998Nữ 3D140217DD01D140233DD01Tại trường
20831230014TQU002872ĐINH THÚY VUI07102919114/05/1997Nữ 1D140217CC00D140219CC00Tại trường
41931252033YTB004654ĐINH VĂN HOÀNG15215429004/05/1997Nam 2NTD140213BB00D420101BB00Tại trường
652 DCN006550ĐINH VĂN KHANG03609800548705/07/1998Nam 2NTD140209AA00D460101AA00Online
1322 MDA000582ĐINH XUÂN CƯƠNG16462073906/05/1998Nam 2D140202AD01D140202DD01Online
1497 KHA005863ĐỖ ANH QUÂN12232133824/02/1998Nam 2NTD480201BA01D140214BA01Online
173 KQH013764ĐỖ ANH THƯ00119801034816/07/1998Nữ 2D140231D01D140202DD01Online