ĐHSPHN - Nguyễn Cao Khang
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 6390 - Lastest Update: 2/17/2020

PGS. TS. Nguyễn Cao Khang

Position Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ nano, Giảng viên Khoa Vật lí.
Telephone
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email khangnc(at)hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (Dùng được), Tiếng Hàn (Biết ít),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/khangnc

Biography / Background

- Nghiên cứu về cấu trúc, tính chất quang của những vật liệu nano.

- Nghiên cứu về tính chất quang, tính chất từ của vật liệu có cấu trúc 2D.

Qualifications

  Employment History

  • 2019, , Nghiên cứu trao đổi, Đại học Hasselt, Bỉ
  • 2016-2017, , Nghiên cứu trao đổi, KRISS, Deajeon, Hàn Quốc.
  • 2015, , Nghiên cứu sau tiến sĩ, University of Ulsan, Hàn Quốc
  • 2013 - 2014, , Postdoc, Case Western Reserve University, Ohio, Hoa Kỳ.
  • 2011, , Trao đổi nghiên cứu sinh, Case Western Reserve University, Ohio, Hoa Kỳ
  • 2008, , Học về "Pulsed laser deposition - PLD", Minnesota, Hoa Kỳ.
  • 2007, Học về "Biosensor and biophotonic", Hsinchu, Đài Loan.
  • 2002-nay, , Khoa Vật lí, Đại học Sư phạm Hà Nội

  Science Awards

  • 2015,Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Sư phạm cho giảng viên có sinh viên đạt giải nhất nghiên cứu khoa học.
  • 2012,Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 2012,Giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội cho cán bộ trẻ có thành tích nghiên cứu suất sắc.

  Education

  • 2009-2012, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Văn Minh, GS.TS. Phan Ngọc Minh, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2005-2007, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Level: Master, Type: Regular
  • 1998-2002, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: , Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  1. Chủ nhiệm đề tài: Nâng cao hiệu suất quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 bằng cách tổ hợp chúng với một số vật liệu có cấu trúc 2D. Nafosted, 2017-2019.

  2. Chủ nhiệm đề tài: : Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của vật liệu tổ hợp TiO2 pha tạp/CNTs, ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm hợp chất hữu cơ. Bộ GD-ĐT 2016-2018.

  3. Thành viên nghiên cứu chủ chốt: Ảnh hưởng của các ion 3d, 4f và halogen lên tính chất quang và điện từ của vật liệu ABO3, XYO4. Nafosted, 1/2014 - 12/2016.

  4. Chủ nhiệm đề tài: Nghiên cứu công nghệ tổng hợp vật liệu mới: ông nano cacbon phủ bột nano TiO2. Đề tài trọng điểm Trường ĐHSP HN, 1/2014 - 12/2015.

  5. Thành viên đề tài: Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của vật liệu TiO2/CuO. ĐHSP HN, 1/2013 - 6/2014.

  6. Thư ký đề tài: Chế tạo, nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng một số vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano met. Nafosted, 3/2012 - 3/2014.

  7. Thư ký đề tài: Tổng hợp các vật liệu nano bán dẫn TiO2, SnO2 dạng bột và dạng màng mỏng để tiến hành một số thử nghiệm trong môi trường. ĐHSP HN, 3/2009 - 3/2011.

  8. Chủ nhiệm đề tài: Bảo vệ sự ăn mòn của thép bằng cách phủ lên bề mặt của chúng hạt nano TiO2 chế tạo bằng phương pháp spin-coating. ĐHSP HN, 1/2009 - 6/2010.

  9. Thư ký đề tài: Nghiên cứu phổ tán xạ Raman của vật liệu ABO3 (SrTiO3, PbZrTiO3, BiFeO3, BaFeO3...) sắt điện và multiferroic có kích thức từ micromet tới nanomet. 3/2009 - 3/2011.

  Publications / Books

  1. Nguyen Cao Khang Further investigation and analysis on the origin of the optical properties of visible hetero-photocatalyst TiO2/CuO, Journal of Electronic Materials, (2017).
  2. Dung Dang Duc, JY Cho, W Pheng, Khang Cao Nguyen, Sunglae Cho, Oxidized Mn:Ge magnetic semiconductor: Observation of anomalous Hall effect and large magnetoresistance, Physica B, 2017, Printing
  3. Heung-Yeol Cho, Tri Khoa Nguyen, Farman Ullah, Jong-Won Yun, Cao Khang Nguyen, Yong Soo Kim Salt Assisted Clean Transfer of Continuous Monolayer MoS2 film for Hydrogen Evolution Reaction, Physica B, 2017, Printing
  4. Nguyen Cao Khang, Duong Quoc Van, Nguyen Minh Thuy, Nguyen Van Minh, and Phan Ngoc Minh Remarkably enhanced photocatalytic activity by sulfur-doped titanium dioxide in nanohybrids with carbon nanotubes, Journal of Physics and Chemistry of Solids 99, (2016), 119.
  5. Dang Xuan Thu, Vu Quoc Trung, Nguyen Manh Nghia, and Nguyen Cao Khang Effects of Fe doping on the structural, optical and magnetic properties of TiO2 nanoparticles, Journal of Electronic Materials, 45, (2016), 4825.
  6. Nguyen Cao Khang, Do Minh Thanh, and Nguyen Van Minh, Band gap narrowing of titanium dioxide by iron doping for enhancement photocatalytic performance in nanohybrids with CNTs, Journal of Electronic Materials, 45, (2016), 4667.
  7. Khang Cao Nguyen, Minh Phan Ngoc, Minh Van Nguyen, Enhanced photocatalytic activity of nanohybrids TiO2/CNTs materials, Materials Letters, 165, (2016) 247.
  8. Ahmed I Ali, A. Hassen, Nguyen Cao Khang, and Y. S. Kim, Ferroelectric, and piezoelectric properties of BaTi1−x Al x O3, 0 ≤ x ≤ 0.015, AIP Advances 5, (2015) 097125.
  9. Nguyen Cao Khang, Nguyen Van Minh and In-Sang Yang, Synthesis and Characterization of the N-Doped TiO2 Photocatalyst for the Photodegradation of Methylene Blue and Phenol, Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol. 11 (2011) 6494.
  10. Nguyen Van Minh, Doan Thi Thuy Phuong, Nguyen Cao Khang, Le Van Hong Nguyen Thi Minh Hien, In-Sang Yang, Temperature dependent Raman spectroscopic study of SrTi0.9M0.1O3 (M=Fe, Co, Ni) nanoparticles.  Nanotechnology (IEEE-NANO) 10th Conference. (2010) 586.
  11. Nguyen Van Minh, Nguyen Cao Khang, and In-Sang Yang, Relation between structure and magnetic property of Ti1-xNixO2 nano-particles, Arlington, Texas USA 18-21, August, (2008) 797.
  12. Nguyen Cao Khang and Nguyen Van Minh, Synthesis of anatase TiO2 particles and their size-related structural, optical and Raman spectroscopy studies, Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials, vol. 17, No.2, 2008, 167.
  13. Nguyen Van Minh and Nguyen Cao KhangNano-Particles of Co Doped TiO2 Anatase:Raman Spectroscopy and Structural Studies, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52 (2008) 1629.
  14. Minh Thuy Nguyen, Cao Khang Nguyen, Thi Mai Phuong Vu, Quoc Van Duong, Tien Lam Pham and Tien Cuong Nguyen, A study on carbon nanotube titanium dioxide hybrids: experiment and calculation, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 5 (2014) 045018.
  15. Nguyen Cao Khang, Nguyen Van Khanh, Nguyen Hoai Anh,  Do Thi Nga and  Nguyen Van Minh, Origin of visible light photocatalytic activity of N-doped and weak ferromagnetism of Fe-doped in TiO2 anatase, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. (2011) 015008.
  16. Nguyen Cao Khang and Nguyen Van Minh, Anatase TiO2 thin film: A study of the structure, absorption and Raman spectroscopy, Advances in Natural Sciences, Vol. 10, No.2 (2009) 205.
  17. Nguyen Van Minh and Nguyen Cao KhangStudy of some nanomaterial by Raman spectroscopy, Advances in Natural Sciences, Vol. 8 (2008) 257.
  18. Nguyen Cao Khang Nano titanium dioxide coated on multi-wall carbon nanotubes for photocatalytic application Journal of Science of HNUE  Mathematical and Physical Sci., Vol. 61 (2016) 176.
  19. Phung Thi Len, Nguyen Manh Nghia, Nguyen Cao Khang, Duong Quoc Van and Nguyen Thi Hue, Enhanced photocatalytic efficiency of TiO2 with doped Ni-immobilized on silica gel Journal of Science of HNUE  Mathematical and Physical Sci., Vol. 61 (2016) 151.
  20. Nguyen Cao Khang, Nguyen Van Minh, Raman study of the size effect and the non-stoichiometry effect on the structure of TiO2 Journal of Science of HNUE  Vol. 7 (2015) 35.
  21. Vu Quoc Trung, Lam Thi Hang, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Lien, Doan Thi Thuy Phuong, Kieu Thi Bich Ngoc and Nguyen Van Minh, Photocatalytic composites based on Zn2SnO4 and carbon nanotubes Journal of  Science of HNUE, Vol. 59, (2014) 98.
  22. Do Minh Thanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Thi Thanh Huong, Synthesis and characterization of non-meltal (N, S)-doped TiO2 photocatalyst, Journal of  Science of HNUE, Vol. 59, (2014) 16.
  23. Nguyen Cao Khang, Do Minh Thanh, Le Thi Hoai Thu, Nguyen Minh Thuy, Nguyen Van Minh, Synthesis of TiO2/CuO particles and study their structural, optical property, Journal of  Science of HNUE, Vol. 59, (2014) 98.
  24. Do Minh Thanh, Nguyen Thi Khanh Hoa, Nguyen Cao Khang, and Nguyen Van Minh, Preparation of highly visible light efficient N-Doped TiO2  photocatalyst for inactivation Bacteria by hydrolysis method, Mathematical and Physical Sci., Vol. 58, (2013) 3.
  25. Nguyen Cao Khang and Nguyen Van Minh, Hardness and reduced modulus of TiO2 thin films, Journal of Science Vol. 54 (2009) 48.
  26. Nguyen Van Minh , Nguyen Cao KhangA Raman spectroscopy study of nano-sized TiO2, Journal of Science Vol. 53 (2008) 60.

  Workshop papers

  1. Nguyen Cao Khang, Do Minh Thanh, Le Mai Oanh, Nguyen Van Minh, and Johan Hofkens, Photocatalytic composites based on TiO2 and multi – walled carbon nanotubes, International Conference on Photochemistry, Leuven, Belgium (2013) 513.
  2.  Nguyen Cao Khang, Do Minh Thanh, Nguyen Thi Khanh Hoa, Phung Kim Phu, and Nguyen Van Minh, Raman study of Titanium dioxide prepared by hydrolysis route, The 7th national conference on optics and spectroscopy 2012 – Ho Chi Minh City, Vietnam.
  3. Nguyen Cao Khang, Do Minh Thanh, Nguyen Khanh Hoa, Phung Kim Phu, and Nguyen Van Minh, Raman study of titanium dioxide prepared by hydrolysis route, The 7th national conference on optics and spectroscopy 2012 – Ho Chi Minh City, Vietnam.
  4. Nguyen Cao Khang, Kaisone Sonthikoumman, Phan Ngoc Minh and Nguyen Van Minh, Fabricating, dominating the size of TiO2 particles and studying their properties. The first Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos – Vietnam, march 22-26, (2010) 193.
  5. Nguyen Cao Khang and Nguyen Van Minh, Corrosion protection of stainless by TiO2 nano particle coating prepared by spin coating method, AMSN2008 Nha Trang, Vietnam, September 15-21, (2008) 1020.
  6. Nguyen Van Minh and Nguyen Cao Khang, Relation between structure, Raman spectroscopy and magnetic property of Ti1-xNixO2 nano particles, AMSN2008, Nha Trang, Vietnam , September 15-21, (2008) 971.

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top