ĐHSPHN - Trần Thị Hà Giang
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 1126 - Lastest Update: 6/22/2018

Thạc sỹ Trần Thị Hà Giang

Position Giảng viên
Telephone
Org Unit Khoa Triết học
Floor/Room Tầng 3- Nhà B- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội- 136 Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội.
Email Hagiangdhsphn@gmail.com
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/giangtth

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 09/2009 - 04/2011, Bộ môn Triết học – Khoa Giáo dục Chính trị , Trường ĐHSP Hà Nội
  • 05/2011 - Nay, Bộ môn Triết học Mác - Lênin, Khoa Triết học - ĐHSP Hà Nội

  Science Awards

  Education

  • 2009 - 2011, , ĐHSP Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Nga - HVCTQG Hồ Chí Minh, Level: Master, Type: Regular
  • 2005 - 2009, , Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

  • 2017- 2019, Thành viên tham gia, Tham gia đề tài cấp Bộ, Khoa Triết học - ĐHSP Hà Nội
  • 2015 - 2016, Thành viên tham gia, Tham gia đề tài quỹ nghiên cứu cơ bản của Nhà nước – Quỹ Nafoted Mã số: I1.7-2013.04, Khoa Triết học - ĐHSP Hà Nội
  • 2011 - 2012, Chủ nhiệm đề tài, Tham gia đề tài KHCN cấp Trường, Mã số: SPHN-192, Khoa Triết học

  Publications / Books

  • 2018, Trần Đăng Sinh - Trần Thị Hà Giang - Bùi Thị Hoàn, Ảnh hưởng của các hiện tượng tôn giáo mới trong đời sống xã hội ở Hà Nội , Tạp chí Môi trường & Phát triển, Số tháng 3, 24 - 28
  • 2017, Trần Thị Hà Giang, Giải pháp nâng cao năng lực cho sinh viên trường ĐHSP đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngành Giáo dục & Đào tạo hiện nay, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt kỳ 2, Tr. 94 - 98
  • 2016, Trần Thị Hà Giang (Chủ biên) - Nguyễn Thị Hạnh, Hưỡng dẫn ôn thi trắc nghiệm THPT quốc gia môn Giáo dục Công dân năm 2017, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội, ,
  • 2015, Trần Thị Hà Giang , Từ quan niệm về chữ Hạnh trong Tứ đức của Nho giáo suy nghĩ về chữ Hạnh của người phụ nữ ở Việt Nam xưa và nay, Tạp chí Giáo dục (ISSN 2354 - 0753), Số đặc biệt 5/2015, tr.196 -199
  • 2015, Trần Thị Hà Giang, Kế thừa giá trị thuyết Tứ đức đối với người phụ nữ Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Hợp tác & Phát triển (ISSN 1859 - 3518), Số 29 (tháng 1+2/2015), Trang 17 – 20
  • 2015, Trần Thị Hà Giang, Giáo dục nhân cách trẻ em bằng văn hóa truyền thống qua giáo dục của người mẹ trong gia đình, Tạp chí Dân số & Phát triển (ISSN 0868 - 3506), Số 4 (168) năm 2015, 16 - 21
  • 2015, Trần Thị Hà Giang, Quan điểm của Lênin về phụ nữ và giá trị hiện thời của nó, Tạp chí Giáo dục (ISSN 2354 - 0753), Số đặc biệt 5/2015, tr.190 -193
  • 2015, Trần Thị Hà Giang, Tình yêu của người phụ nữ Việt Nam trong tục ngũ, thơ ca dân gian, Tạp chí Tuyên giáo, Số tháng 3/2015,

  Workshop papers

  • 2018, Hội thảo quốc gia 2018 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam", DDHNN - ĐHQG Hà Nội
  • 2018, Hội thảo Quốc tế "Xây dựng Chính phủ điện tử trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0", Học viện Hành chính Quốc gia
  • 2016, Hội thảo quốc tế: “Quản lý nhà nước về biển và hải đảo: vấn đề và cách tiếp cận”.Học viện Hành chính Quốc gia, Tháng 12/2016, Học viện Hành chính Quốc gia
  • 2016, Kỷ yếu hội thảo: “Đạo Hiếu trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay”Nhà xuất bản LLCT, năm 2016, Tr.367 - 387, Đà Lạt
  • 2016, Kỷ yếu hội thảo: “Triết lý nhân sinh trong văn hóa Việt Nam”Nhà xuất bản LLCT, năm 2016, Tr.70 - 85, ĐHSP Hà Nội
  • 2015, Kỷ yếu hội thảo: “Tiếp cận các tác phẩm văn học từ phương diện Việt Nam học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”Học viện KHXH Việt Nam, Tháng 10/2015,
  • 2013, Kỷ yếu hội thảo: “Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, 2013, tr.581 - 596, Hà Nội
  • 2013, Kỷ yếu hội thảo: “Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho giáo viên phổ thông”Viện nghiên cứu giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2012, Kỷ yếu hội thảo: “Đạo làm người trong văn hóa Việt Nam”Nxb Lý luận Chính trị, 2013, ĐHSP Hà Nội

  Science blogs

  Teaching subjects

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
  Top