ĐHSPHN - Nghiêm Xuân Công
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4110 - Lastest Update: 12/5/2012

Thạc sĩ Nghiêm Xuân Công

Position Chuyên viên
Telephone 0485822282
Org Unit Trung tâm Công nghệ Thông tin
Floor/Room Tầng 5, nhà Hiệu Bộ, Trường ĐHSP Hà Nội
Email congnx@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/congnx

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2010-2012, Học cao học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Nguyễn Vũ Quốc Hưng, Level: Master, Type: Regular
   • 2003-2007, Học đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: TS. Trần Công Nhượng, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

   Projects

    Publications / Books

     Workshop papers

      Science blogs

      Teaching subjects

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
      Top