ĐHSPHN - Dương Tuấn Anh
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4422 - Lastest Update: 10/5/2018

PGS Tiến sĩ Dương Tuấn Anh

Position Giảng viên cao cấp
Telephone
Org Unit Khoa Ngữ Văn
Floor/Room Nhà B, Trường ĐHSP Hà Nội.
Email anhdt@hnue.edu.vn
Language Anh (C), Trung (C),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/anhdt

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

  • 1998 d?n nay, Giảng viên, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 1996-1998, Giáo viên, THPT ĐInh Tiên Hoàng (Hà Nội), THPT Hoàn Kiếm - Trần Phú (Hà Nội)

  Science Awards

  Education

  • 2009, Tiến sĩ, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Trung Quốc, Advisor: GS Thượng Học Phong, Level: Doctor, Type: Regular
  • 2002, Thạc sĩ, Đại học KHXH và NV, ĐHQG Hà Nội, Advisor: PGS Đặng Đức Siêu, Level: Master, Type: Regular
  • 1996, Đại học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS Đặng Đức Siêu, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

  Projects

   Publications / Books

   • 2018, Dương Tuấn Anh, Thân phận của người ở rể qua thư tịch cổ Trung Hoa, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 1 (197), 78-83
   • 2018, Dương Tuấn Anh, Đào Văn Lưu, Thông điệp nữ quyền trong tiểu thuyết của Thiết Ngưng , TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 8 (204), 67-73
   • 2016, Dương Tuấn Anh, Đi tìm chữ nghĩa của một bài thơ “bội nghịch”, , TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 4 (176), 31-36
   • 2016, Dương Tuấn Anh, Hà Thị Bích Thảo, Bàn về sư tử đá canh cổng, TC Văn hóa dân gian, ISSN 0866-7284, số 1 (163), 58-62
   • 2014, Dương Tuấn Anh, Người Bắc viết sử nước Nam: Trương Kính Tâm và cuốn Ngự Giao kỉ, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 1 (149), 50-56
   • 2014, Dương Tuấn Anh, Thời điểm kinh điển Nho gia du nhập vào Việt Nam, TC Hán Nôm, ISSN- 8066-8639, số 2 (123), 46-52
   • 2014, Dương Tuấn Anh, Đi tìm “tên cũ” của Hồ Hán Thương trong thư tịch phương Bắc , TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 8 (156), 59-63
   • 2014, Dương Tuấn Anh, Courtesy names and ‘ego’ consciousness in the ancient literati class , Journal of Scjence, Hanoi National University of Education, ISSN 0868-3719, Volume 59, Number 5, 60-63
   • 2013, Dương Tuấn Anh, Decoding the symbols of the Taoism amulets, Journal of Scjence, Hanoi National University of Education, ISSN 0868-3719 , Volume 58, Number 5, 71-76
   • 2010, Dương Tuấn Anh, 《庄子》在越南传播与接受 (Truyền bá và tiếp thụ Trang Tử ở Việt Nam), Tạp chí Hán tự Hán văn, Hàn Quốc, ISBN 1975-9886, , số 6, 205-224
   • 2010, Dương Tuấn Anh, Bàn về chữ “Man” người Trung Quốc dùng gọi tên người Việt, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 6 (106), 82-86
   • 2010, Dương Tuấn Anh, Trang Tử - “trọng ngôn” hay “trùng ngôn”, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, Số 9 (109), 71-75
   • 2009, Dương Tuấn Anh, “Tam ngôn” của Trang Tử và sự hạn chế của ngôn từ, TC Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN-08683670, số 6 (94), 73-78
   • 2008, Dương Tuấn Anh, Tư liệu về một người Việt trở thành “Hoàng Đường chi nghĩa sĩ”, TC Hán Nôm, ISSN- 8066-8639, số 3 (88), 70-74
   • 2005, Dương Tuấn Anh, Biểu hiện hỗn tạp trong tư tưởng cuốn Liệt tử xung hư chí đức chân kinh qua chữ “đạo”, TC Hán Nôm, ISSN- 8066-8639, số 6 (73), 47-51

   Workshop papers

    Science blogs

    Teaching subjects

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
    Top