Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá tài sản cho thuê mặt bằng khai thác dịch vụ của trường Đại học Sư phạm Hà Nội


18-08-2021

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá tài sản cho thuê mặt bằng khai thác dịch vụ.

Post by: Vi Duc Quang
18-08-2021