Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Kiểm định chất lượng - Xếp hạng Đại học

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO 06 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
13/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 713

Sáng ngày 07/10/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 06 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bao gồm chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Sinh học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, Công tác xã hội.

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt và Công tác xã hội tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
29/06/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 2879

Sáng 15/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với TT Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Nhà trường đối với ngành Công tác xã hội, Giáo dục đặc biệt và Giáo dục mầm non, kết thúc đợt khảo sát chính thức từ ngày 11/6 đến ngày 15/6/2021 của đoàn đánh giá ngoài tại trường.

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
29/06/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 1334

Tiếp nối chuỗi các hoạt động liên quan đến đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sáng ngày 11/6/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Công tác xã hội, Giáo dục Đặc biệt và Giáo dục Mầm non theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
15/06/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 1323

Sáng 8/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với TT Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phiên Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Nhà trường đối với ngành sư phạm Tin học, sư phạm Sinh học và sư phạm Tiếng Anh.

KHAI MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 03 CTĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
14/06/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 952

Sáng ngày 04/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành sư phạm Tin học, sư phạm Sinh học, sư phạm Tiếng Anh. Đợt khảo sát này kéo dài 5 ngày, từ 04/06/2021 đến ngày 08/06/2021.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thuộc top 10 trong bảng xếp hạng QS Châu Á 2021 của các trường đại học ở Việt Nam
26/11/2020 12:00:00 quangvd 0 4562

Tổ chức giáo dục QS vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu châu Á năm 2021. Việt Nam có 11 đại diện lọt vào danh sách này.

Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục Tiểu học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
03/06/2019 12:00:00 quangvd 0 5665

Ngày 4/4/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành các Quyết định số 124/QĐ-KĐCL, 125/QĐ-KĐCL công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Hai chương trình đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội, đó là các chương trình: Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục tiểu học. Các Quyết định công nhận này có căn cứ từ các Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCL và 03/NQ-HĐKĐCL ngày 26/02/2019 của Hội đồng Kiểm định chất lượng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường ĐHSP Hà Nội đã hoàn thành đánh giá ngoài và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
02/10/2017 12:00:00 quangvd 0 9632

Năm 2016, Trường ĐHSP Hà Nội triển khai công tác tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí; Căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013; Đồng thời dựa theo Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.