Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Đảm bảo chất lượng

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO 06 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
13/10/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 502

Sáng ngày 07/10/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 06 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bao gồm chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Sinh học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt, Công tác xã hội.

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt và Công tác xã hội tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
29/06/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 2833

Sáng 15/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với TT Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Nhà trường đối với ngành Công tác xã hội, Giáo dục đặc biệt và Giáo dục mầm non, kết thúc đợt khảo sát chính thức từ ngày 11/6 đến ngày 15/6/2021 của đoàn đánh giá ngoài tại trường.

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
29/06/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 1279

Tiếp nối chuỗi các hoạt động liên quan đến đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sáng ngày 11/6/2021, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Công tác xã hội, Giáo dục Đặc biệt và Giáo dục Mầm non theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
15/06/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 1271

Sáng 8/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với TT Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phiên Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Nhà trường đối với ngành sư phạm Tin học, sư phạm Sinh học và sư phạm Tiếng Anh.

KHAI MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 03 CTĐT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
14/06/2021 12:00:00 Vi Duc Quang 0 909

Sáng ngày 04/6/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành sư phạm Tin học, sư phạm Sinh học, sư phạm Tiếng Anh. Đợt khảo sát này kéo dài 5 ngày, từ 04/06/2021 đến ngày 08/06/2021.

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2019 - 2020
30/11/2020 12:00:00 Vi Duc Quang 0 493

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2019 - 2020.

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2019 – 2020
30/11/2020 12:00:00 Vi Duc Quang 0 571

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 – 2020