Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Đảm bảo chất lượng

Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019-2020
10/11/2020 12:00:00 Vi Duc Quang 0 260

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2019-2020.

Danh mục trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, đào tạo của Trường năm 2018
11/12/2019 12:00:00 quangvd 0 4361
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai danh mục trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, đào tạo của Trường năm 2018
Công khai thông tin cơ sở giáo dục đại học - Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2018-2019
25/11/2019 12:00:00 haind 0 4241
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công khai thông tin cơ sở giáo dục Đại học năm học 2018-2019 của trường như sau (đã kí tên và đóng dấu):
Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục Tiểu học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
03/06/2019 12:00:00 quangvd 0 5536

Ngày 4/4/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành các Quyết định số 124/QĐ-KĐCL, 125/QĐ-KĐCL công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Hai chương trình đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội, đó là các chương trình: Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục tiểu học. Các Quyết định công nhận này có căn cứ từ các Nghị quyết số 02/NQ-HĐKĐCL và 03/NQ-HĐKĐCL ngày 26/02/2019 của Hội đồng Kiểm định chất lượng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Báo cáo Quy chế công khai năm học 2017-2018
03/10/2018 12:00:00 phongtd 0 7641