Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Thông báo lùi lịch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 70 năm thực hiện lời căn dặn của Bác đối với ngành giáo dục”


10-10-2021

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 và thực hiện Công văn số 386/ĐHSPHN-HCĐN vv kế hoạch tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 30 tháng 8 năm 2021, Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo:

Tạm hoãn tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 70 năm thực hiện lời căn dặn của Bác đối với ngành giáo dục” dự kiến trong tháng 10 năm 2021.

Lịch tổ chức cụ thể sẽ được thông báo sau, dự kiến trong tháng 11 năm 2021 cùng với lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường.

Ban tổ chức rất mong nhận được sự thông cảm của Quý vị về sự thay đổi bất tiện này và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và tham dự của Quý vị.

Trân trọng thông báo./.

                                                                        Ban tổ chức Hội thảo


Post by: Vi Duc Quang
10-10-2021