Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
TỔNG KẾT KẾT QUẢ HỘI THẢO - TẬP HUẤN MÔ ĐUN 5 CHO GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM CHỦ CHỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Hội thảo - Tập huấn mô đun 5 cho giảng viên sư phạm chủ chốt về “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học” diễn ra trong 03 ngày 22,23,24/10/2021 tại Trường ĐHSP Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp và thu được nhiều kết quả mong đợi.

25.10.2021 120 Vi Duc Quang
25.10.2021 102 Vi Duc Quang
22.10.2021 287 Vi Duc Quang
18.10.2021 394 Vi Duc Quang
16.10.2021 298 Vi Duc Quang
15.10.2021 549 Vi Duc Quang
13.10.2021 711 Vi Duc Quang
10.10.2021 2417 Vi Duc Quang
07.10.2021 497 Vi Duc Quang
06.10.2021 455 Vi Duc Quang
06.10.2021 518 Vi Duc Quang
05.10.2021 439 Vi Duc Quang
03.10.2021 582 Vi Duc Quang
03.10.2021 412 Vi Duc Quang
30.09.2021 671 Vi Duc Quang
03.10.2021 407 Vi Duc Quang
30.09.2021 378 Vi Duc Quang
01.10.2021 744 Vi Duc Quang
27.09.2021 1194 Vi Duc Quang
25.09.2021 406 Vi Duc Quang