Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Ký kết hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường ĐHSP Hà Nội tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên trong công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, giai đoạn 2022 – 2027

21.06.2022 521
18.06.2022 565 Vi Duc Quang
13.06.2022 1182
11.06.2022 1213
02.06.2022 1746
01.06.2022 1567
31.05.2022 1444 Nguyen Van Nghiep
28.05.2022 1245
26.05.2022 1190 Nguyen Van Nghiep
25.05.2022 3568 Nguyen Van Nghiep
20.05.2022 1115 Nguyen Van Nghiep
18.05.2022 1164 Nguyen Van Nghiep
16.05.2022 1109 Nguyen Van Nghiep
07.05.2022 23426 Nguyen Duy Hai
07.05.2022 2166 Nguyen Van Nghiep
25.04.2022 3361 Nguyen Van Nghiep
22.04.2022 2140 Nguyen Van Nghiep
15.04.2022 1563 Nguyen Van Nghiep
26.03.2022 2229 Nguyen Van Nghiep
24.03.2022 1675 Nguyen Van Nghiep