Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm việc với Đại diện Tổ chức Giáo dục Đại học, Vương Quốc Anh

Nhằm tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo giữa Trường Đại học Sư phạm Hà nội và các trường đại học tại Vương Quốc Anh, căn cứ đề xuất của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, ngày 5/12/2022, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có buổi làm việc với Đại diện Tổ chức Giáo dục Đại học, Vương quốc Anh để trao đổi về các nội dung liên quan đến phát triển hợp tác trong nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và sinh viên.

05.12.2022 114 Nguyen Van Nghiep
02.12.2022 226 Vi Duc Quang
02.12.2022 1750 Vi Duc Quang
30.11.2022 401 Nguyen Van Nghiep
30.11.2022 421 Nguyen Van Nghiep
28.11.2022 521 Nguyen Van Nghiep
28.11.2022 720 Nguyen Van Nghiep
25.11.2022 718 Nguyen Van Nghiep
24.11.2022 794 Vi Duc Quang
22.11.2022 820 Nguyen Van Nghiep
20.11.2022 1139 Nguyen Van Nghiep
17.11.2022 1702 Vi Duc Quang
17.11.2022 1025 Nguyen Van Nghiep
07.11.2022 1342 Nguyen Van Nghiep
03.11.2022 1330 Nguyen Van Nghiep
31.10.2022 1311 Nguyen Van Nghiep
31.10.2022 1608 Nguyen Van Nghiep
29.10.2022 5438 Nguyen Van Nghiep
29.10.2022 1210 Nguyen Van Nghiep
11.10.2022 2681 Nguyen Van Nghiep