A A+
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC CHO NGƯỜI LỚN
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ GIÁO DỤC CHO NGƯỜI LỚN

Việt Nam đang hướng đến nền kinh tế tri thức. Điều này đòi hỏi mọi người phải có cơ hội và được hỗ trợ để học tập nâng cao kỹ năng một cách thường xuyên.

Ngày đăng:16/08/2010, Lượt xem: 6060
Tổ chức Hội thảo khoa học của NCS trường ĐHSP Hà Nội (lần 2)
Tổ chức Hội thảo khoa học của NCS trường ĐHSP Hà Nội (lần 2)

Để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh (NCS), theo hướng tăng cương chất lượng của luận án, thúc đẩy tiến độ và chất lượng nghiên cứu, tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh công bố và trao đổi kết quả nghiên cứu, Trường tổ chức Hội thảo khoa học của nghiên cứu sinh Trường Đại học sư phạm Hà Nội lần thứ 2.

Ngày đăng:12/08/2010, Lượt xem: 6464
Trung tâm Giải tích hàm và Giải tích phức
Trung tâm Giải tích hàm và Giải tích phức

04/QĐ-ĐHSPHN- TCCB ngày 17/01/1996

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6465
Trung tâm Toán tài chính và công nghiệp Hà Nội
Trung tâm Toán tài chính và công nghiệp Hà Nội

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6898
Trung tâm Tin học ứng dụng
Trung tâm Tin học ứng dụng

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6119
Trung tâm Khoa học tính toán
Trung tâm Khoa học tính toán

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6784
Trung tâm nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn
Trung tâm nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 8256
Trung tâm Khoa học và Công nghệ nano
Trung tâm Khoa học và Công nghệ nano

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6360
Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục môi trường
Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục môi trường

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6679
Trung tâm Địa lý ứng dụng
Trung tâm Địa lý ứng dụng

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6155
Trung tâm Nghiên cứu động vật ẩn sinh và động vật quý hiếm
Trung tâm Nghiên cứu động vật ẩn sinh và động vật quý hiếm

630/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 14/02/2000

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6551
Trung tâm nghiên cứu Động vật đất
Trung tâm nghiên cứu Động vật đất

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6613
Trung tâm Hàn Quốc học
Trung tâm Hàn Quốc học

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6214
Trung tâm Đông Nam Á
Trung tâm Đông Nam Á

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6464
Trung tâm Đa dạng sinh học
Trung tâm Đa dạng sinh học

Ngày đăng:02/08/2010, Lượt xem: 6862
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top