A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Hệ thống thông tin Địa lý và viễn thám

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)            Đặng Vũ Khắc, Đỗ Văn Thanh, Kiều Văn Hoan, Nguyễn Thanh Xuân, Trần Xuân Duy, Thiết kế ứng dụng tra cứu sơ đồ tổng thể của trường ĐHSP Hà Nội năm 2009 (trên website http://hnue.edu.vn)

2)            Đỗ Văn Thanh (chủ trì đề tài nhánh), Trần Xuân Duy (tham gia), Nghiên cứu, đánh giá tình trạng hạn hán, thiếu nước và đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Đăk Nông, Nhiệm vụ khoa học và công nghiệp cấp thiết mới phát sinh ở địa phương, đề tài cấp Nhà nước (nghiệm thu 2011).

3)            Đỗ Văn Thanh (chủ trì đề tài nhánh), Trần Xuân Duy (tham gia), Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Savanakhet - Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Dự án hợp tác Việt Nam - Lào, năm 2011.

4)            Kiều Văn Hoan (tham gia), Xây dựng xêri bản đồ Năng lượng Việt Nam nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử phục vụ giảng dạy phần năng lượng Việt Nam ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm, đề tài cấp Bộ B2004 - 75 - 108 (nghiệm thu 2006).

5)            Kiều Văn Hoan, Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lí (GIS) xây dựng xêri bản đồ địa lí hỗ trợ dạy học Địa lí lớp 9 THCS, đề tài cấp Trường SPHN - 05 - 144 (nghiệm thu 2006).

6)            Kiều Văn Hoan, Xây dựng atlas giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học Địa lí lớp 9 ở trường THCS, đề tài cấp Bộ, B2007 - 17 - 86.

7)            Kiều Văn Hoan, Xây dựng atlas giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học địa lí lớp 12 trường THPT, đề tài cấp Bộ, B2009 - 17 - 210.

8)            Đỗ Văn Thanh, Ứng dụng công nghệ hệ thông tin địa lí (GIS) và viễn thám trong đánh giá kinh tế sinh thái cảnh quan tỉnh Bắc Giang phục vụ quy hoạch sử dụng đất, đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 143 (nghiệm thu 2010.

9)            Đỗ Văn Thanh, Kiều Văn Hoan, Đánh giá tác động môi trường chiến lược, Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 (nghiệm thu 2011).

10)       Đỗ Văn Thanh (chủ trì đề tài nhánh), Nghiên cứu, đề xuất mô hình thích hợp để quản lí, bảo vệ tài nguyên môi trường tuyến đường
Hồ Chí Minh
, đề tài cấp Nhà nước, KC.08.09/06 - 10 (nghiệm thu 2010).

11)       Đỗ Văn Thanh (chủ trì đề tài nhánh), Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lí hạn hán và sa mac hoá để xây dựng hệ thống quản lí, đề xuất các giải pháp chiến lược và tổng thể giảm thiểu tác hại: Nghiên cứu điển hình cho đồng bằng sông Hồng và Nam Trung Bộ, đề tài cấp Nhà nước KC.08.23/06 - 10 (nghiệm thu 2010).

12)       Nguyễn Thanh Xuân, Xây dựng phần mềm hỗ trợ dạy học Địa lí 12 - THPT (nâng cao), đề tài cấp Trường, SPHN - 10 - 497, 2010.

13)       Nguyễn Thanh Xuân (tham gia), Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lí (GIS) - viễn thám tỉnh Lạng Sơn phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập ở khoa Địa lí - tr­ường Đại học S­ư phạm Hà Nội, Dự án Công nghệ thông tin - 2010 (nghiệm thu 2011).

14)       Nguyễn Thanh Xuân (Chủ trì đề tài nhánh), Biên tập xêri bản đồ kinh tế - xã hội phục vụ dạy học dạy học chương trình Địa lí kinh tế đại cương ở các trường Đại học và Cao đẳng sư phạm Việt Nam,
đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 142 (nghiệm thu 2010).

15)      Nguyễn Thanh Xuân (tham gia), Giáo dục vì sự phát triển bền vững qua môn Địa lí trong các trường Đại học Sư phạm phía Bắc Việt Nam, đề tài cấp Bộ, B2009 - 17 - 211 (nghiệm thu 2011).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top