A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Sinh học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Trần Khánh Ngọc, Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ dạy học Sinh học 12 nâng cao, đề tài cấp Trường SPHN - 08 - 197, (nghiệm thu 2009).

2)        Trần Khánh Ngọc, Dạy cách học cho học sinh thông qua nội dung Di truyền học - Sinh học 12 THPT, đề tài cấp Trường SPHN - 10 - 574 NCS, (nghiệm thu 2011).

3)        Dương Tiến Sỹ, Giáo dục môi trường qua dạy - học môn Sinh học lớp 6 trường THCS, đề tài cấp Bộ B2006 - 17 - 17, (nghiệm thu 2007).

4)        Dương Tiến Sỹ, Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy - học Sinh học 6 trường THCS theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện (multimedia), đề tài cấp Trường SPHN 08 - 200, (nghiệm thu 2009).

5)        Dương Tiến Sỹ, Nghiên cứu xây dựng tư liệu dạy học Di truyền học, Sinh học 12 THPT theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện (multimedia), đề tài cấp Trường SPHN - 10 - 484, (nghiệm thu 2011).

6)        Lê Đình Trung, Tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên THPT về Giáo dục, bảo vệ môi trường, đề tài cấp Bộ B2002 - 75 - 09GDMT, (nghiệm thu 2006).

7)        Lê Đình Trung, Nghiên cứu xây dựng nội dung chi tiết “Những kiến thức cơ bản và nâng cao chương trình giáo khoa Sinh học 6, 7, 8, 9 THCS” góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở THCS, đề tài cấp B2004 - 75 - 91, (nghiệm thu 2006).

8)        Lê Đình Trung, Xây dựng bổ sung một số câu hỏi và bài tập Sinh học 9 để nâng cao chất lượng dạy học, đề tài cấp Bộ B2006 - 17 - 49.

9)        Lê Đình Trung, Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn môn sinh học THPT góp phần nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra đánh giá, đề tài cấp Bộ B2008 - 17 - 162.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top