A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Công nghệ sinh học và vi sinh

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Mai Thị Hằng, Nghiên cứu sử dụng phế thải nông nghiệp để sản xuất enzym vi sinh vật cho chăn nuôi gia súc gia cầm ở Việt Nam, đề tài cấp Nhà nước.

2)        Mai Thị Hằng, Bảo tồn và lưu giữ một số nguồn gen sinh vật rừng ngập mặn Việt Nam, đề tài cấp Nhà nước.

3)        Phan Duệ Thanh, Bước đầu nghiên cứu thử nghiệm sử dụng giun quế Perionyx excavatus để chế biến thành thức ăn tổng hợp cho cá, đề tài cấp Trường.

4)        Dương Minh Lam, Bảo tồn và lưu giữ một số nguồn gen thực vật và vi sinh vật rừng ngập mặn Việt Nam, đề tài cấp Bộ.

5)        Dương Minh Lam, Nghiên cứu xác định thành phần loài nấm túi Xylaria tại Vườn quốc gia Cúc Phương, đề tài cấp Bộ.

6)        Đoàn Văn Thược, Phân lập và nghiên cứu vi khuẩn sinh polyhydroxyalkanoates từ rừng ngập mặn Bắc Việt Nam, đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top