A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Vật lý đại cương

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Nguyễn Thị Vân Anh, Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số tính chất của vật liệu huỳnh quang AIIBVI, đề tài cấp Trường, SPHN - 08 - 190, (nghiệm thu 2009).

2)        Nguyễn Cao Khang, Bảo vệ sự ăn mòn của thép bằng cách phủ bề mặt hạt nano TiO2 bằng phương pháp spin coating, đề tài cấp Trường, SP298, (nghiệm thu 2009).

3)        Nguyễn Văn Khánh, Nghiên cứu chế tạo gốm tổ ong tẩm alumina có độ cứng cao và diện tích bề mặt lớn, đề tài cấp Bộ, B2007 - 17 - 68, (nghiệm thu 2009).

4)        Nguyễn Văn Khánh, Chế tạo và ứng dụng một số ôxit kim loại có kích thước hạt siêu mịn, đề tài cấp Bộ, B2005 - 75 - 133, (nghiệm thu 2007).

5)        Nguyễn Văn Khánh, Nghiên cứu cơ sở vật lí nâng cao phẩm chất từ của nam châm NdFeB cấu trúc nano bằng từ trường, đề tài cấp Bộ, B2009 - 17 - 190, (nghiệm thu 2011).

6)        Nguyễn Quỳnh Lan, Nghiên cứu quá trình rã của các hạt vật chất tối, đề tài cấp Trường, SPHN - 08 - 183, (nghiệm thu 2008).

7)        Nguyễn Quỳnh Lan, Hiệu ứng của vật chất tối trong quá trình hình thành các thiên hà, đề tài cấp Bộ, B2009 - 17 - 189, (nghiệm thu 2009).

8)        Nguyễn Quỳnh Lan, Nghiên cứu vật chất tối, năng lượng tối và cấu trúc vũ trụ, Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted 103.02.112.09.

9)        Trần Minh Thi, Xây dựng hệ đo I-V ghép nối máy tính và khai thác ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, đề tài cấp Trường SPHN - 06 - 21, (nghiệm thu 2006).

10)    Trần Minh Thi, Nghiên cứu chế tạo các hệ vật liệu huỳnh quang ZnO:M, ZnS:M (trong đó M = Mn, Cu, Co, Ni ..) và các tính chất vật lí của chúng, đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 129, (nghiệm thu 2009).

11)    Trần Minh Thi, Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu composite trên cơ sở ZnS pha tạp kim loại 3d - một số polymer (PVA, PS, PA) và khả năng ứng dụng, đề tài cấp Bộ, B2010 - 17 - 234.

12)    Trần Minh Thi, Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang, điện của màng mỏng ZnS:M (M là kim loại chuyển tiếp), một số polyme phát quang và màng mỏng đa lớp ZnS:M/polyme, đề tài cấp Nhà nước, 103.02 - 2010.20.

13)    Nguyễn Minh Thuỷ, Nghiên cứu vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao bằng phương pháp bán thực nghiệm, đề tài cấp Bộ, B2007 - 17 - 67, (nghiệm thu 2008).

14)    Nguyễn Minh Thuỷ, Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất của vật liệu kích thước nanomet trên nền AII - BVI, đề tài cấp Trường, SPHN - 09 - 296, (nghiệm thu 2009).

15)    Nguyễn Minh Thuỷ, Nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp triển khai cho Trạm quan sát Thiên văn Tam Đảo, đề tài cấp Trường trọng điểm, SPHN - 09 - 371TĐ, (nghiệm thu 2010).

16)    Nguyễn Minh Thuỷ, Chế tạo và nghiên cứu ứng dụng các hiệu ứng quang của vật liệu bán dẫn kích thước nanomet trong xử lí bảo vệ môi trường và vật liệu tiên tiến, đề tài cấp Bộ, B2011 - 17 - 02.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top