A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Phương pháp giảng dạy Công nghệ thông tin

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Lê Khắc Thành, Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Tin học, Đề tài cấp Trường.

2)        Lê Khắc Thành, Dạy Tin học lớp 11 với sự trợ giúp của máy tính điện tử, Đề tài cấp Trường.

3)        Trần Doãn Vinh, Đổi mới nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Sư phạm Tin học, Đề tài cấp Trường.

4)        Nguyễn Chí Trung, Khảo sát và đánh giá chất lượng giảng dạy phần lập trình môn Tin học ở một số trường THPT, Đề tài cấp Trường.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top