A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Giải tích

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)        Vũ Tuấn, Lí thuyết định tính các phương trình vi phân và ứng dụng, Đề tài cấp Nhà nước 1.002.06.

2)        Nguyễn Mạnh Hùng, Các bài toán biên đối với phương trình, hệ phương trình đạo hàm riêng trong miền với biên không trơn và một số ứng dụng, Đề tài cấp Nhà nước.

3)        Nguyễn Mạnh Hùng, Các bài toán biên đối với phương trình, hệ phương trình, đạo hàm riêng trong miền với biên không trơn và một số ứng dụng vào lí thuyết đàn hồi, Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted 101.01.58.09.

4)        Cung Thế Anh, Lí thuyết các hệ động lực tán xạ vô hạn chiều, Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted, 101.01 - 2010.05.

5)        Trần Thị Loan, Tính chất của tập hợp nghiệm đối với một số lớp phương trình vi tích phân, Đề tài cấp Bộ, TC10 - 05.

6)       Nguyễn Đức Huy, Tính chính quy của nghiệm cho một số lớp bài toán trong lí thuyết cơ học chất lỏng, Đề tài cấp Trường, SPHN - 10 - 466.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top