A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Hình học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)     Đỗ Đức Thái, Hình học phức, Đề tài cấp Nhà nước 1.004.06.

2)     Nguyễn Doãn Tuấn, Giảng dạy Hình học ở bậc đại học gắn liền với nghiên cứu và giảng dạy Hình học ở bậc phổ thông, Đề tài cấp Bộ, B2006 - 17 - 06.

3)     Trần Văn Tấn, Lí thuyết phân bố giá trị và ứng dụng, Đề tài cấp Bộ, B2008 - 17 - 124.

4)     Đỗ Đức Thái, Hình học phức và Hình học đại số, Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Nafosted 101.01.38.09

5)    Trần Văn Tấn, Lí thuyết Nevanlinna và ứng dụng trong việc nghiên cứu ánh xạ phân hình, Đề tài cấp Bộ, B2010 - 17 - 230.

  6)    Trần Văn Tấn, Lí thuyết phân bố giá trị và ứng dụng, Đề tài cấp Bộ B2008 - 17 - 124.
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top