A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Giáo dục Trí tuệ trẻ em

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Đỗ Minh Liên, Nghiên cứu hình thành các thao tác tư duy cho trẻ mẫu giáo trong quá trình hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-334 (Nghiệm thu 2010).

2)          Hoàng Thị Phương, Tổ chức môi trường hoạt động nhằm kích thích hứng thú nhận thức cho trẻ 5 - 6 tuổi, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-234.

3)          Hoàng Thị Phương, Đổi mới phương pháp dạy học học phần “Phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh” ở khoa Giáo dục Mầm non, ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2005-75-161.

4)          Hoàng Thị Phương, Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hoá trong giáo dục mầm non, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2010-17-263 (đang thực hiện).

5)          Nguyễn Mạnh Tuấn,Tiến trình và một số biện pháp hình thành biểu tượng hình học từ trẻ mẫu giáo lớn đến học sinh những năm đầu tiểu học (lớp 1, 2, 3), Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2011).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top