A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Công tác xã hội với trẻ em và gia đình

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Nguyễn Hiệp Thương (Thư kí), Nghiên cứu xây dựng cơ sở thực hành cho đào tạo Công tác xã hội với trẻ em, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2008-17-153

2)          Đỗ Nghiêm Thanh Phương (Tham gia), Nghiên cứu hệ thống kiểm tra sàng lọc, đánh giá phát triển, tư vấn giáo dục cho trẻ chậm phát triển dưới 6 tuổi, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2010-17-259.

3)          Nguyễn Hiệp Thương (Chủ nhiệm), Xây dựng tài liệu cho phụ huynh và nhân viên xã hội hướng dẫn trẻ em phòng tránh xâm hại thể chất và tình dục, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN- 08-239.

4)          Đỗ Nghiêm Thanh Phương, Ứng dụng Phương pháp ABA vào việc quản lí hành vi cho trẻ chậm phát triển trí tuệ trong lớp tiểu học hòa nhập, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-335
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top