A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Kim Văn Chiến, Nguyễn Duy Nhiên (Tham gia), Trẻ em lang thang trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2006-17-38, (Nghiệm thu 2008).

2)          Nguyễn Duy Nhiên (Chủ nhiệm), Xây dựng hệ thống module về kĩ năng tác nghiệp trợ giúp của người làm CTXH đối với đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2008-17-159.

3)          Nguyễn Duy Nhiên, Nguyễn Thu Hà, Đỗ Bích Thảo,Đặng Huyền Oanh, Tô Phương Oanh (Tham gia), Đề xuất biện pháp can thiệp và trợ giúp giải quyết những vấn đề gặp phải của nhóm trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2010-17-270TĐ.

4)          Nguyễn Thanh Bình (Chủ nhiệm), Trịnh Thị Hương Giang (Tham gia), Nhu cầu của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về đổi mới phương pháp giảng dạy bậc Đại học, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN 08- 224.

5)          Trịnh Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Xây dựng hệ thống bài tập tình huống cho môn Pháp luật học và Đại cương Nhà nước và Pháp luật, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-09-329.

6)          Trịnh Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Pháp luật an sinh xã hội và hiệu quả trong hoạt động trợ giúp đối tượng yếu thế ở một số huyện thuộc tỉnh Hà Giang, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN 65-11.

7)          Nguyễn Thu Hà, Đặng Thị Huyền Oanh (Tham gia), Mô hình trợ giúp hiệu quả nạn nhân bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp tại nhà tạm lánhhỗ trợ phụ nữ), Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN 11-53.

8)          Nguyễn Duy Nhiên (Tham gia), Năng lực đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục chính trị, Dự án TRIG, SPHN08-269-21, (Nghiệm thu 2011).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top