A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Tâm lý học lứa tuổi và Sư phạm

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Nguyễn Kế Hào, Nghiên cứu một số đặc điểm tâm lí của học sinh phổ thông dân tộc Tây Nguyên và biện pháp tác động hình thành định hướng giá trị cho các em, Đề tài cấp Bộ - mã số B2008-17-115TĐ (Nghiệm thu 2010).

2)          Dương Thị Diệu Hoa, Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy môn tâm lí học ở các trường sư phạm hiện nay, Đề tài cấp Bộ - mã số B2009-17-214 (Nghiệm thu 2010).

3)          Dương Thị Diệu Hoa, Nhu cầu tham vấn tâm lí của học sinh phổ thông, Đề tài cấp Trường - mã số SP-05-159 (Nghiệm thu 2006).

4)          Vũ Thị Khánh Linh, Phong cách giáo dục của cha mẹ, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10-242.

5)          Trần Thị Mỵ Lương, Định dạng giới tính và những lệch chuẩn ở cuối tuổi học sinh THCS, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10- 240.

6)          Lê Minh Nguyệt, Nghiên cứu hiệu quả tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong quá trình dạy học, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10-241.

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top