A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Lý luận dạy học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Trần Thị Tuyết Oanh, Thiết kế và xây dựng chương trình tự học môn giáo dục học trên máy vi tính cho sinh viên các trường Sư phạm, Đề tài cấp Bộ - mã số B2005-75-159 (Nghiệm thu 2006).

2)          Trần Thị Tuyết Oanh, Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kĩ năng sư phạm của sinh viên ở các trường Đại học sư phạm, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong xu thế hội nhập, Đề tài cấp Bộ - mã số B2008-17-151 (Nghiệm thu 2010).

3)          Từ Đức Văn, Thực trạng và một số giải pháp đào tạo thạc sĩ quản lí giáo dục, Đề tài cấp Bộ - mã số B2005-75-158 (Nghiệm thu 2007).

4)          Trần Thị Tuyết Oanh, Xây dựng và sử dụng bài tập thực hành môn giáo dục học theo tiếp cận phát triển năng lực để rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên đại học sư phạm, Đề tài cấp Bộ - mã số B2010-17-254.

5)          Nguyễn Thị Thanh Hồng, Hình thành kĩ năng khai thác thông tin trên mạng Internet trong dạy học môn Giáo dục học ở trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-08-218 (Nghiệm thu 2010).

6)          Nguyễn Thị Thanh Hồng, Xây dựng chương trình tự học môn Giáo dục học trực tuyến cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09- 433 NCS (Nghiệm thu 2010).

7)          Nguyễn Thị Thanh Hồng, Xây dựng mô hình tổ chức tự học môn Giáo dục học trực tuyến cho sinh viên trường ĐHSP Hà Nội có sự hỗ trợ của E-Learning, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-10-567 NCS (Nghiệm thu 2010).

8)           Nguyễn Thị Thanh Trà, Thực trạng tự đánh giá về lĩnh vực nhận thức trong quá trình học môn Giáo dục học của sinh viên trường ĐHSP Hà Nội (qua môn Giáo dục học), Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-09-216 (Nghiệm thu 2010).
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top