A A+
Đề tài nghiên cứu
Bộ môn Ngôn ngữ và Văn học

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Nguyễn Thị Bích Hà (Chủ nhiệm), Ngô Thị Diễm Hằng (Tham gia), Nghiên cứu và đánh giá tình hình giảng dạy văn hoá dân gian trường THPT hiện nay, Đề tài cấp Bộ - mã số B2006-17-27.

2)          Nguyễn Thị Bích Hà (Tham gia), Nghiên cứu và đánh giá tình hình giảng dạy văn học ở các trường đại học, cao đẳng và trung học hiện nay, Viện khoa học xã hội Việt Nam - Viện Văn hoá dân gian (Nghiệm thu 2006).

3)          Nguyễn Thị Bích Hà (Chủ nhiệm), Ngô Thị Diễm Hằng (Tham gia), Nghiên cứu dạy văn hoá dân gian từ mã văn hoá dân gian, Đề tài cấp Bộ - mã số B2008-17-149 (Nghiệm thu 2010).

4)          Phạm Thị Hà, Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Minh Huệ, Giáo trình điện tử Tiếng Việt cho người nước ngoài, Dự án Giáo dục Đại học mức C (Nghiệm thu 2007).

5)          Phạm Thị Hà, Xây dựng đề cương bài giảng tiếng Việt cho người nước ngoài trên cơ sở khảo sát một số giáo trình hiện có ở Hà Nội, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-08-211 (Nghiệm thu 2009).

6)          Phạm Thị Hà (Tham gia), Lỗi ngữ pháp của người nước ngoài khi học tiếng Việt và cách khắc phục, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2010).

7)          Ngô Thị Diễm Hằng (Tham gia), Nghiên cứu văn hóa dân tộc Brâu ở Ngọc Hồi, Kon Tum, Viện Văn hóa nghệ thuật, Đề tài cấp Bộ.

8)          Ngô Thị Diễm Hằng (Tham gia), Điều tra di sản văn hóa quan họ ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Đề tài cấp Bộ trọng điểm, Dự án thuộc Viện văn hóa nghệ thuật phục vụ đề nghị danh hiệu bảo tồn Di sản văn hóa phi vật thể “Quan họ Bắc Ninh” (Nghiệm thu 2008).

9)          Ngô Thị Diễm Hằng (Tham gia), Nghiên cứu văn hóa đồng bào dân tộc vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, Dự án cấp Bộ thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật (Nghiệm thu 2009).

10)     Ngô Thị Diễm Hằng, Thiết kế bài giảng điện tử môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2010).

11)     Ngô Thị Diễm Hằng (Tham gia), Thiết kế bài giảng điện tử môn Hà Nội học, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2010).

12)     Phùng Hữu Hải, Tình hình nghiên cứu, dịch thuật và giảng dạy ba tác giả văn học Anh Bernard Shaw, Charles Dickens và William Shakespeare tại Việt Nam từ sau 1945 đến nay, Đề tài cấp Trường - mã số SPHN-117-2008.

13)     Nguyễn Thị Minh Huệ, Xây dựng phương pháp dạy tiếng Việt cho người Hàn Quốc trên cơ sở đối chiếu những yếu tố ngôn ngữ - văn hóa có ảnh hưởng đến việc học tiếng Việt của người Hàn Quốc, Đề tài cấp Trường - mã số: SPHN-10-493.

14)     Lê Quang Hưng (Chủ nhiệm), Ngô Thị Diễm Hằng, Phạm Thị Hà Nguyễn Thị Thu Nguyên, Xây dựng văn hóa học đường phổ thông trung học ở Việt Nam trong bối cảnh đất nước hội nhập, đổi mới, Đề tài cấp Bộ trọng điểm - mã số B2008-17-113TĐ (Nghiệm thu 2009).

15)     Lê Quang Hưng, Cấu trúc thể loại của nền văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945, Đề tài cấp Bộ - mã số B2005-75-149.

16)     Trần Thị Minh (Tham gia), Dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài, Công ti HTC và VTC10 (Nghiệm thu 2010).

17)     Trần Thị Minh, Lỗi ngữ pháp của người nước ngoài khi học tiếng Việt và cách khắc phục, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2010).

18)     Trần Thị Minh (Tham gia), Khảo sát giáo trình tiếng Việt trên địa bàn Hà Nội và đề xuất mô hình giáo trình mới, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2009).

19)     Trần Thị Minh (Tham gia), Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc miền núi, PEDC & SCUK (Nghiệm thu 2008).

20)     Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phạm Thị Hoài và những ảnh hưởng của dòng văn học phi lí từ Franz Kafka, Đề tài cấp Trường (Nghiệm thu 2008)
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top