A A+
Đề tài nghiên cứu
Trung tâm Địa lý ứng dụng

Các đề tài nghiên cứu khoa học

1)          Lâm Quang Dốc, Biên tập xêri bản đồ địa lí tự nhiên thế giới phục vụ dạy học chương trình địa lí tự nhiên đại cương ở các trường đại học và cao đẳng sư phạm Việt Nam, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2006-17-22 (đã nghiệm thu).

2)          Lâm Quang Dốc, Biên tập xeri bản đồ kinh tế - xã hội phục vụ dạy học dạy học chương trình Địa lí kinh tế đại cương ở các trường Đại học và Cao đẳng sư phạm Việt Nam, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2008-17-142 (đã nghiệm thu).

3)          Đỗ Thị Minh Đức, Cấu trúc không gian của mạng lưới đô thị Việt Nam và vấn đề tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2004-75-107 (đã nghiệm thu).

4)          Đỗ Thị Minh Đức, Di cư vào các thành phố lớn nhất của Việt Nam trong thời kì Đổi mới, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2006-17-19 (đã nghiệm thu).

5)          Đỗ Thị Minh Đức, Quản lí tài nguyên ven biển và vấn đề xóa đói giảm nghèo trong các cộng đồng nghề cá ở vùng ven biển Việt Nam, Đề tài hợp tác quốc tế với Viện nghiên vùng và đô thị Nauy
(2005 - 2011).

6)          Kiều Văn Hoan, Xây dựng atlas giáo khoa điện tử hỗ trợ dạy học địa lí lớp 12 trường THPT, Đề tài cấp Bộ (2009 - 2010).

7)          Đỗ Văn Thanh, ng dụng công nghệ hệ thông tin địa lí (GIS) và viễn thám trong đánh giá kinh tế sinh thái cảnh quan tỉnh Bắc Giang phục vụ quy hoạch sử dụng đất, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2008-17-143.

8)          Nguyễn Viết Thịnh, Xây dựng cơ sở khoa học cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nghề cá huyện Giao Thủy - Nam Định, Đề tài Nghiên cứu cơ bản 2005 - mã số: 74-08-05 (Nghiệm thu 2007).

9)          Nguyễn Viết Thịnh, Kinh tế trang trại ở Việt Nam: phân tích từ góc độ địa lí kinh tế và sinh thái, Đề tài cấp Bộ - mã số: B2004-75-107 (Nghiệm thu 2009).

10)        Nguyễn Viết Thịnh, Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, (Nghiệm thu 2009).

Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top