Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm việc với Trường Đại học Giáo dục Nara và Trường Đại học Sư phạm Nara, Nhật Bản

Về phía Trường Đại học Giáo dục Nara và Trường Đại học Sư phạm Nara có GS. Yoshimura, Giám đốc Trung tâm Chiến lược Quốc tế Viện Nghiên cứu và Giáo dục Đại học Quốc gia Nara; GS. Maeda, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nara; TS. TAKASU Fugo, Giám đốc Phân hiệu Đại học Giáo dục Nara.

Về phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền, Phó hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trần Hương Quỳnh, Trưởng khoa Tiếng Anh; TS. Nguyễn Quốc Trị, Trưởng khoa Quản lý Giáo dục; TS. Hồ Công Lưu, Phó Trưởng phòng HCĐN; PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học; PGS.TS. Trần Đức Hậu, Phó Trưởng khoa Sinh học; TS. Trần Khánh Vân, Trưởng Bộ môn khoa Sinh học.

Tại cuộc gặp, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền đã trao đổi các thông tin liên quan tới Trường Đại học Sư phạm Hà Nội như chương trình đào tạo ở từng khoa, các mối quan hệ hợp tác Quốc tế lâu bền của Nhà trường. Trong đó, thầy nhấn mạnh đến mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Giáo dục Nara là bền chặt, phát triển lâu dài. Đồng thời, thầy cũng đề ra những phương hướng hợp tác mới đối với các khoa Tiếng Anh, Tiểu học và Quản lí Giáo dục và Trường Đại học Giáo dục Nara.

Trao đổi tại buổi làm việc, GS. Yoshimura đã bày tỏ mong muốn phát triển và mở rộng hợp tác ở những khía cạnh khác với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khẳng định tiềm năng phát triển hợp tác về giáo dục với các khoa Sinh học, Tiếng Anh, Tiểu học và Quản lí Giáo dục giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Nara trên các lĩnh vực như: hợp tác giáo dục, trao đổi nghiên cứu, đào tạo giáo viên và các chương trình trao đổi ngắn hạn dành cho sinh viên, giảng viên.

Buổi làm việc đã mở ra một số hướng đi mới cho sự hợp tác lâu dài của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với Trường Đại học Giáo dục Nara và Trường Đại học Sư phạm Nara.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Tin bài, ảnh: Phòng HCĐN


Source: 
05-06-2023
Tags