Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm việc với Đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc với Đại sứ quán có PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đinh Minh Hằng, Trưởng phòng Hành chính – Đối ngoại; TS. Ngô Thị Khánh Chi, Trưởng Bộ môn Tiếng Trung Quốc; TS. Hy Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn đã trao đổi các thông tin liên quan tới Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với bề dày lịch sử và các mối quan hệ hợp tác mà Nhà trường đã thiết lập với các trường đại học lớn trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, PGS. TS Nguyễn Đức Sơn cũng nhấn mạnh tới các quan hệ hợp tác với các trường đại học tại Trung Quốc.

Trao đổi tại cuộc gặp gỡ, ông Vương Đình Quán cũng khẳng định tiềm năng phát triển hợp tác về giáo dục giữa các trường đại học Trung Quốc và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trên các lĩnh vực như: hợp tác giáo dục, trao đổi nghiên cứu, trao đổi sinh viên, thiết lập các chương trình song bằng, đào tạo giáo viên, hỗ trợ giáo dục tại các vùng sâu vùng xa và khuyến khích bình đẳng trong giáo dục.

Buổi gặp gỡ đã mở ra các cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với một số trường đại học có khối ngành sư phạm tại Trung Quốc với sự kết nối của Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa tại Việt Nam. Tại buổi gặp gỡ, PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Phó hiệu trưởng Nhà trường cũng đã chia sẻ các thông tin về các chương trình đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và công tác đào tạo cử nhân, thạc sĩ, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài và đặc biệt là học viên Trung Quốc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang có những chuyển biến tích cực sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid 19.

Ngoài ra, buổi làm việc với Đại sứ Quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa tại Việt Nam cũng đã mở ra những cơ hội hợp tác trong tương lai gần trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá, cấp chứng chỉ, cấp song bằng và các hợp tác về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và các trường đại học ở Trung Quốc.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Tin - ảnh: Phòng Hành chính Đối ngoại 


Source: 
19-05-2023
Tags