Tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới phương pháp Giáo dục mầm non: Xu hướng và ứng dụng trong đào tạo" và giao lưu khoa học giữa các trường cao đẳng, đại học đào tạo giáo viên mầm non

Xem chi tiết Tại đây


Source: 
14-04-2022
Tags