THÔNG TIN ỨNG VIÊN ĐĂNG KÍ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023

Số TT Họ và tên Đơn vị công tác Thông tin
chi tiết
1 Vũ Thị Mai Hường Khoa Quản lí giáo dục TẠI ĐÂY
2 Nguyễn Thị Thanh Tùng Khoa Lí luận chính trị-GDCD TẠI ĐÂY
3 Đặng Vũ Khắc Khoa Địa lí TẠI ĐÂY
4 Nguyễn Thị Vân Anh Khoa Toán-Tin TẠI ĐÂY
5 Lê Giang Khoa Toán-Tin TẠI ĐÂY
6 Đặng Đình Hanh Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội TẠI ĐÂY
7 Nguyễn Như Thắng Khoa Toán-Tin TẠI ĐÂY
8 Nguyễn Thị Thảo Khoa Toán-Tin TẠI ĐÂY
9 Lê Thị Thuý Trường ĐH Điện lực TẠI ĐÂY
10 Nguyễn Dương Toàn Trường ĐH Hải Phòng TẠI ĐÂY
11 Đào Thị Thu Hằng Phòng Khoa học và công nghệ TẠI ĐÂY
12 Trần Phan Thuỳ Linh Khoa Vật lí TẠI ĐÂY
13 Nguyễn Thị Thảo Khoa Vật lí TẠI ĐÂY
14 Nguyễn Thị Thuý Khoa Vật lí TẠI ĐÂY

 


Source: 
19-07-2023
Tags