Thông báo về việc tổ chức Hội thảo tập huấn về Sở hữu trí tuệ

1. Thời gian và hình thức tổ chức

- Thời gian: 8h30, ngày 29/10/2021 (thứ 6)

- Hình thức tổ chức: trực tiếp kết hợp trực tuyến qua Zoom

- Địa điểm tham dự trực tiếp: Phòng 804, 805 Nhà D3.

- Chương trình, ID Zoom sẽ được gửi tới các đơn vị, cá nhân qua email.

2. Nội dung

Các vấn đề về Sở hữu trí tuệ khi triển khai hoạt động khoa học công nghệ, cách thức xây dựng hồ sơ và quy trình đăng ký các văn bằng bảo hộ.

Diễn giả: Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

3. Thành phần

- Các khoa Hoá học, Sinh học, Vật lý, Toán – Tin, Công nghệ thông tin, Sư phạm Kỹ thuật, Giáo dục đặc biệt, Tâm lý Giáo dục học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học: cử tối thiểu 10 cán bộ, giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh/khoa. 

- Các cá nhân quan tâm trong và ngoài Trường.

Danh sách cán bộ tham dự (theo mẫu) gửi về email của Phòng Khoa học Công nghệ: khoahoc@hnue.edu.vn trước 17h00 ngày 23 tháng 10 năm 2021.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà trường, vì vậy đề nghị các Ông (Bà) Trưởng đơn vị thông báo, cử và tạo điều kiện để các cán bộ, học viên của đơn vị tham dự đầy đủ.

* Một số văn bản kèm theo thông báo:

 


Source: 
22-10-2021
Tags