Thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường

     Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận được các thông báo mời viết bài cho Hội  thảo khoa học quốc gia cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023 dự kiến diễn ra tại Trường ĐHSP Đà Nẵng từ ngày 8 đến ngày 9/9/2023 như trong Thông báo dưới đây.

     Nhà trường thông báo đến tất cả các đơn vị để thông tin đến các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên quan tâm đến các nội dung trên viết bài.

Trân trọng./.

Chi tiết xem tại đây.


Source: 
25-05-2023
Tags