Thông báo kết quả thi tiếng Anh ngày 22, 23, 24, 25/04/2021 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

1. Thí sinh tra cứu kết quả thi theo đường link:  http://daotao.hnue.edu.vn/tracuu/

2. Nhận đơn phúc khảo

- Thời gian:   Từ ngày 12/05 đến ngày 18/05/2021.

- Hình thức nhận:  

Nhà trường nhận đơn qua đường bưu điện: 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng (phòng 616 nhà Hiệu bộ)

                       Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

                       136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

   (Hồ sơ có dấu bưu điện trước ngày 19/5/2021).

Thí sinh làm đơn phúc khảo theo mẫu tại đây.

3. Lệ phí: 800.000đ/1 bài thi.

Chuyển khoản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Số tài khoản: 2151.000.043.7126

Tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Cầu Giấy

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên- ngày tháng năm sinh- PK thi CCTA A2/3 bậc.

-  Thời hạn: Kinh phí phúc khảo được coi là hợp lệ khi được ghi có trên tài khoản Nhà trường trong ngày 16/5/2021 và 17/5/2021.

4. Lịch phát chứng chỉ tiếng Anh: Nhà trường sẽ thông báo sau.

5. Ghi chú:

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp nên nhà trường đề nghị thí sinh không đến trường trong thời gian này.

- Những thí sinh có nhu cầu nhận giấy xác nhận kết quả thi tiếng Anh thực hiện các bước sau:

1. Gửi thông tin qua email (địa chỉ: thiccnn6bac@hnue.edu.vn) với nội dung như sau:

+ Phần tiêu đề: Đăng ký nhận giấy xác nhận kết quả thi tiếng Anh tháng 4/2021

+ Phần nội dung:

Họ và tên: ...............................

Ngày sinh: ..............................

Số báo danh: ..........................

Mã lớp: ...................................

Ngày thi: ..................................

Địa chỉ người nhận: ............................

2. Gửi file (bản scan CMTND/CCCD 2 mặt) qua địa chỉ email trên.

3. Thời hạn gửi: Trước ngày 15/5/2021.

 


Source: 
12-05-2021
Tags