Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Quy Nhơn – Sự phát triển lâu dài và bền vững

Tại buổi lễ ký kết thoả thuận, có sự tham gia của GS. TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; PGS. TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn và đại diện các phòng ban chức năng, các khoa liên quan của hai nhà trường.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Quy Nhơn tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tập thể thuộc hai Trường hợp tác, giao lưu học hỏi về những nội dung sau:

1. Công tác quản trị đại học

2. Công tác giáo dục phổ thông, đào tạo đại học và bồi dưỡng thường xuyên

3. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quy Nhơn bày tỏ sự vui mừng trước bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác, đồng thời hy vọng Lễ ký kết sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa, cùng hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học của hai nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tin bài: Phòng Hành chính – Đối ngoại

Ảnh: TT CNTT


Source: 
06-09-2022
Tags