Đề và đáp án bài kiểm tra đánh giá năng lực, xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành năm 2023

Mỗi thí sinh đã tiến hành làm bài kiểm tra viết 03 môn, bao gồm:

- Tiếng Việt, thời gian: 45 phút, hình thức: Tự luận.

- Tiếng Anh, thời gian: 30 phút, hình thức: Trắc nghiệm khách quan kết hợp với Tự luận.

- Toán, thời gian: 45 phút, hình thức: Trắc nghiệm khách quan kết hợp với Tự luận.

Nhà trường công bố đề và đáp án các bài kiểm tra để thí sinh tra cứu câu hỏi, đáp án tương ứng và tự đánh giá kết quả làm bài của mình.

- Bài kiểm tra ĐGNL Toán, xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành: Đề chính thứcĐáp án.  

- Bài kiểm tra ĐGNL Tiếng Việt, xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành: Đề chính thức và Đáp án.  

- Bài kiểm tra ĐGNL Tiếng Anh, xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành: Đề chính thứcĐáp án.

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


Source: 
04-06-2023
Tags