Đề thi và đáp án các môn thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐHSP năm 2023

Mỗi thí sinh đã tiến hành bài thi viết 03 môn, bao gồm:

- Môn 1: Môn Toán chung, hệ số 1, thời gian thi 90 phút, dành cho tất cả thí sinh.

- Môn 2: Môn Ngữ văn chung, hệ số 1, thời gian thi 90 phút, dành cho tất cả thí sinh.

- Môn 3: Môn Chuyên, hệ số 2, thời gian thi 120 phút, gồm môn Toán cho thí sinh thi vào Chuyên Toán và Chuyên Tin học; môn Vật lí cho thí sinh thi vào Chuyên Vật lí; môn Hóa học cho thí sinh thi vào Chuyên Hóa học; môn Sinh học cho thí sinh thi vào Chuyên Sinh học; môn Ngữ văn cho thí sinh thi vào Chuyên Ngữ văn và môn Tiếng Anh cho thí sinh thi vào Chuyên Tiếng Anh.

Nhà trường công bố đề thi và đáp án các môn thi để thí sinh tra cứu câu hỏi, đáp án tương ứng và tự đánh giá kết quả làm bài của mình.

- Môn Ngữ văn chung: Đề thi chính thứcĐáp án.   

- Môn Toán chung: Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Môn Toán chuyên: Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Môn Ngữ văn chuyên: Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Môn Tiếng Anh: Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Môn Vật lý: Đề thi chính thứcĐáp án.  

- Môn Hóa học: Đề thi chính thứcĐáp án.

- Môn Sinh học: Đề thi chính thứcĐáp án.  

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội


Source: 
02-06-2023
Tags