Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục Tiểu học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Theo các quyết định nêu trên, tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu của hai chương trình đào tạo là:

- Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao: 84%

- Cử nhân Giáo dục tiểu học (Chính qui): 80%

Với tỷ lệ phần trăm như trên, hai chương trình đào tạo  Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục tiểu học (chính qui) của Trường ĐHSP Hà Nội đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trước đó, từ ngày 26/5/2018  đến  ngày 29/5/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục tiểu học (Chính qui) của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký đoàn, PGS.TS Bùi Duy Cam - Thành viên thường trực, PGS.TS. Lê Văn Anh, PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Hằng, PGS.TS. Phạm Văn Tuấn và PGS.TS. Bùi Đức Nguyên là thành viên của Đoàn.

Đây là 2 chương trình đào tạo ngành sư phạm đầu tiên của Trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Việc đánh giá chất lượng 2 chương trình đào tạo nhằm nâng cao vị thế của các khoa và Nhà trường, giúp quảng bá và thu hút tuyển sinh trong môi trường canh tranh về giáo dục đại học hiện nay. Hai chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học Chất lượng cao và Cử nhân Giáo dục tiểu học (Chính qui) được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đã một lần nữa khẳng định thương hiệu, uy tín, chất lượng đào tạo của Nhà trường đáp ứng kỳ vọng của xã hội và các chuẩn mực quốc gia, khẳng định trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường Đại học Sư phạm đầu ngành và trọng điểm của cả nước.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng


Source: 
03-06-2019
Tags