A A+
18 7-2013
Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) - 20/7/2013

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) vào ngày thứ bảy (20/7/2013) tại giảng đường nhà V.

Lượt xem: 19071
25 6-2013
Thông báo: Lịch dạy ôn lớp CEFR đợt 3 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo lịch dạy ôn lớp CEFR đợt 3 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lượt xem: 16975
4 6-2013
Thông báo thời gian khai giảng lớp ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) đợt 3 năm 2013

Thời gian khai giảng: 8h00 ngày 29/6/2013. Địa điểm: Phòng 201 - nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thời gian dự kiến tổ chức thi: Ngày 20-21/7/2013.

Lượt xem: 16678
15 5-2013
Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) - 18/5/2013

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) vào ngày thứ bảy (18/5/2013) tại tầng 3 nhà V.

Lượt xem: 14675
26 4-2013
Remind: Về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) đợt 2 năm 2013

Căn cứ thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận năng lực khảo thí của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ như sau:

Lượt xem: 17175
12 4-2013
Thông báo thời gian khai giảng lớp ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) đợt 2 năm 2013

Thời gian khai giảng: 8h00 ngày 14/4/2013. Địa điểm: Phòng 201 - nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thời gian dự kiến tổ chức thi: Ngày 18-19/5/2013.

Lượt xem: 14701
5 4-2013
Thông báo: Về việc nhận kết quả thi tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu - kỳ thi ngày 10/3/2013

Phòng Đào tạo - trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc nhận kết quả thi tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu - kỳ thi ngày 10/3/2013

Lượt xem: 15679
21 2-2013
Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu

Căn cứ thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận năng lực khảo thí của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khai giảng lớp ôn tập vào 17h30 ngày 21/2/2013 (thứ Năm) tại phòng 309 nhà V. Tổ chức thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 vào ngày 10/3/2013 (Chủ Nhật).

Lượt xem: 32023
20 2-2013
Thông báo: Thời hạn đăng ký thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu

Căn cứ thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận năng lực khảo thí của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 vào ngày 10/3/2013 (Chủ Nhật).

Lượt xem: 48608
17 1-2013
Thông báo: Tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)

Căn cứ thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận năng lực khảo thí của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ như sau:

Lượt xem: 33415
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top