A A+
21 9-2015
Thông báo: Tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B2 cho nghiên cứu sinh - tháng 10/2015

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) cho nghiên cứu sinh của Trường.

Lượt xem: 8970
21 9-2015
Thông báo: Tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 cho học viên cao học - tháng 10/2015

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) cho học viên cao học của Trường.

Lượt xem: 8955
22 7-2015
Thông báo thời gian, địa điểm thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu - Kì thi ngày 23/7/2015

Căn cứ công văn số: 152 /TB-ĐHSPHN-ĐT ngày 27/4/2015 về việc tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu, nhà trường tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh vào ngày 23/7/2015 tại giảng đường V - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Lượt xem: 11791
8 7-2015
Thông báo thời gian, địa điểm thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh cho học viên cao học, nghiên cứu sinh của Trường - Kì thi ngày 09/7/2015

Căn cứ công văn số 154/ĐHSPHN-ĐT ngày 27/4/2015 về việc tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B2 cho nghiên cứu sinh và công văn số 155/ĐHSPHN-ĐT ngày 27/4/2015 về việc tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 cho học viên cao học, Nhà trường tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh vào ngày 09/7/2015 tại giảng đường V - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Lượt xem: 15492
8 6-2015
Thông báo khai giảng lớp ôn tập tiếng Anh cho học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường ĐHSP Hà Nội - tháng 6/2015

Căn cứ công văn số 154/ĐHSPHN-ĐT ngày 27/4/2015 về việc tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B2 cho nghiên cứu sinh và công văn số 155/ĐHSPHN-ĐT ngày 27/4/2015 về việc tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 cho học viên cao học.

Lượt xem: 16597
20 5-2015
Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) năm 2015

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ. Căn cứ công văn số: 152 /TB-ĐHSPHN-ĐT

Lượt xem: 17697
27 4-2015
Thông báo: Tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 cho học viên cao học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) cho học viên cao học của Trường như sau:

Lượt xem: 15126
27 4-2015
Thông báo: Tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) năm 2015

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ như sau:

Lượt xem: 14614
27 4-2015
Thông báo: Tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B2 cho nghiên cứu sinh

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) cho nghiên cứu sinh của Trường như sau:

Lượt xem: 12961
27 4-2015
Thông báo: Tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 cho sinh viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) cho sinh viên hệ chính qui của Trường như sau:

Lượt xem: 16541
13 10-2014
Thông báo tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) đợt 2 năm 2014

Theo thông báo số 406/TB-ĐHSPHN-ĐT ngày 13/10/2014 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Lượt xem: 17715
23 5-2014
Thông báo: Thời gian, địa điểm thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) đợt 1 năm 2014

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) đợt 1 năm 2014

Lượt xem: 14155
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top