A A+
25 9-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 các ngày 29,30/09/2018 và 06,07/10/2018 như sau:

Lượt xem: 21583
24 9-2018
Thông báo kết quả và lịch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 11,12/08/2018

Căn cứ quyết định công nhận kết quả thi tiếng Anh ngày 11-12/8/2018, Nhà trường thông báo kết quả thi và thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 9465
20 9-2018
Thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi đánh gia năng lực Tiếng Anh của sinh viên và học viên sau đại học - ngày 22/09/2018

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 5482
7 9-2018
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ A2 – tháng 9,10/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2:

Lượt xem: 13071
15 8-2018
Thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 18-08-2018 tại ĐHSP Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 18/08/2018 như sau:

Lượt xem: 11496
15 8-2018
Thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 19-08-2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 19/08/2018 như sau:

Lượt xem: 9256
8 8-2018
Thông báo: Thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh - kì thi ngày 07-08/7/2018

Căn cứ quyết định công nhận kết quả thi tiếng Anh ngày 07-08/7/2018, Nhà trường thông báo thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 11021
7 8-2018
Thông báo lịch thi tiếng Anh - ngày 11-12/8/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 11 và 12/08/2018 như sau:

Lượt xem: 12710
20 7-2018
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 – tháng 8/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2:

Lượt xem: 11694
5 7-2018
Thông báo lịch thi tiếng Anh – ngày 06/7/2018

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi chứng chỉ Tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 4701
4 7-2018
Thông báo lịch thi tiếng Anh trình độ A2 – ngày 07 và 08 tháng 7/2018

Căn cứ thông báo số 295/TB-ĐHSPHN-ĐT ngày 15/6/2018, nhà trường thông báo thời gian, địa điểm thi tiếng Anh trình độ A2 như sau:

Lượt xem: 17352
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top