A A+
24 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 30/09/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (cơ sở Hà Nam)

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA144 thi sáng ngày 30/09/2018 và lớp CCTA145 thi chiều 30/09/2018 tại nhà trường ĐHSPHN (phân hiệu Hà Nam) như sau:

Lượt xem: 5655
22 10-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 27 và 28/10/2018 như sau:

Lượt xem: 8798
19 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 29/09/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA142 thi sáng ngày 29/09/2018 và lớp CCTA143 thi chiều 29/09/2018 tại nhà V trường ĐHSPHN như sau:

Lượt xem: 8702
15 10-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 20 tháng 10 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 20/10/2018 như sau:

Lượt xem: 5360
12 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 22/09/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ mã lớp: CCTA140 - ngày 22/09/2018:

Lượt xem: 6456
9 10-2018
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 – tháng 10,11/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2:

Lượt xem: 18888
28 9-2018
Thông báo: Kết quả và lịch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 18,19/08/2018

Nhà trường thông báo kết quả thi và thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 12202
25 9-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 tháng 9 và tháng 10 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 các ngày 29,30/09/2018 và 06,07/10/2018 như sau:

Lượt xem: 22604
24 9-2018
Thông báo kết quả và lịch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 11,12/08/2018

Căn cứ quyết định công nhận kết quả thi tiếng Anh ngày 11-12/8/2018, Nhà trường thông báo kết quả thi và thời gian, địa điểm nhận chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 9621
20 9-2018
Thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi đánh gia năng lực Tiếng Anh của sinh viên và học viên sau đại học - ngày 22/09/2018

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 5626
7 9-2018
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ A2 – tháng 9,10/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2:

Lượt xem: 13209
15 8-2018
Thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 18-08-2018 tại ĐHSP Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 18/08/2018 như sau:

Lượt xem: 11720
15 8-2018
Thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 19-08-2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 19/08/2018 như sau:

Lượt xem: 9553
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top