A A+
28 2-2019
Thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi đánh gia năng lực Tiếng Anh của sinh viên và học viên sau đại học - ngày 02/03/2019

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 8227
12 2-2019
Thông báo về kế hoạch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:

Lượt xem: 6854
4 1-2019
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy, học viên sau đại học của Trường

Căn cứ công văn số 385/ĐHSPHN-ĐT ngày 22/8/2016 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc quy định chuẩn Tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy tập trung, Nhà trường thông báo kế hoạch về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 9480
24 12-2018
Thông báo về Kế hoạch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:

Lượt xem: 4768
19 12-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 24-25/11/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 24-25/11/2018. Kế hoạch cụ thể như sau:

Lượt xem: 9092
19 11-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 24 và 25/11/2018 như sau:

Lượt xem: 9848
13 11-2018
Thông báo: Danh sách thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 nộp đơn ngày 06-07/11/2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo: Danh sách thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ A2 nộp đơn vào các ngày 06 và 07/11/2018.

Lượt xem: 4696
7 11-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 07/10/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA148 thi sáng ngày 07/10/2018 và lớp CCTA149 thi chiều 07/10/2018 tại nhà K1- trường ĐHSPHN như sau:

Lượt xem: 8873
5 11-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 10 và 11/11/2018 như sau:

Lượt xem: 8050
29 10-2018
Thông báo: Lịch thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 03 tháng 11 năm 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo thời gian, địa điểm thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ A2 ngày 03/11/2018 như sau:

Lượt xem: 7340
29 10-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 06/10/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch phát chứng chỉ: mã lớp CCTA146 thi sáng ngày 06/10/2018 và lớp CCTA147 thi chiều 06/10/2018 tại nhà K1- trường ĐHSPHN như sau:

Lượt xem: 11290
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top