A A+
18 7-2019
Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2, 3, 4, 5 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung CEFR, tháng 8/2019

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo công văn 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/05/2019 của Cục Quản lý Chất lượng – Bộ GD& ĐT.

Lượt xem: 11374
28 6-2019
Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2, 3, 4, 5 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương các cấp độ A2, B1, B2, C1 theo khung CEFR, tháng 7/2019

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức thi và cấp Chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo công văn 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/05/2019 của Cục Quản lý Chất lượng – Bộ GD& ĐT.

Lượt xem: 11225
6 5-2019
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 20/04/2019 tại trường Đại học SPHN

1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 20/04/2019. Kế hoạch cụ thể như sau:

Lượt xem: 5511
18 4-2019
Thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi đánh giá năng lực Tiếng Anh của sinh viên - ngày 20/04/2019

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 4329
2 4-2019
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 2/3/2019 tại trường ĐHSPHN

1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 02/03/2019. Kế hoạch cụ thể như sau:

Lượt xem: 4411
28 2-2019
Thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự thi đánh gia năng lực Tiếng Anh của sinh viên và học viên sau đại học - ngày 02/03/2019

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 8007
12 2-2019
Thông báo về kế hoạch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:

Lượt xem: 6690
4 1-2019
Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy, học viên sau đại học của Trường

Căn cứ công văn số 385/ĐHSPHN-ĐT ngày 22/8/2016 của Trường ĐHSP Hà Nội về việc quy định chuẩn Tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy tập trung, Nhà trường thông báo kế hoạch về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh như sau:

Lượt xem: 9286
24 12-2018
Thông báo về Kế hoạch cấp phát chứng chỉ tiếng Anh

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo:

Lượt xem: 4634
19 12-2018
Thông báo: Kết quả và lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 24-25/11/2018 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo Lịch phát chứng chỉ tiếng Anh thi ngày 24-25/11/2018. Kế hoạch cụ thể như sau:

Lượt xem: 8869
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top