A A+
5 4-2013
Thông báo: Về việc nhận kết quả thi tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu - kỳ thi ngày 10/3/2013

Phòng Đào tạo - trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc nhận kết quả thi tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu - kỳ thi ngày 10/3/2013

Lượt xem: 16514
21 2-2013
Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu

Căn cứ thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận năng lực khảo thí của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khai giảng lớp ôn tập vào 17h30 ngày 21/2/2013 (thứ Năm) tại phòng 309 nhà V. Tổ chức thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 vào ngày 10/3/2013 (Chủ Nhật).

Lượt xem: 32944
20 2-2013
Thông báo: Thời hạn đăng ký thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu

Căn cứ thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận năng lực khảo thí của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi chứng chỉ Tiếng Anh B1, B2 vào ngày 10/3/2013 (Chủ Nhật).

Lượt xem: 49844
17 1-2013
Thông báo: Tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)

Căn cứ thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận năng lực khảo thí của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức hướng dẫn ôn tập và thi cấp chứng chỉ như sau:

Lượt xem: 34794
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort