Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021


14-09-2021

Ngày 14/9/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2020 – 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2021 – 2022. Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương hướng năm học 2021 – 2022 trên tinh thần nhìn thẳng vào các vấn đề tồn tại trong công tác của Nhà trường và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2021 – 2022. Báo cáo tập trung vào các nội dung: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác cải cách hành chính và thực hiện văn minh trường học; Công tác đào tạo, bồì dưỡng, đảm bảo chất lượng và công tác học sinh, sinh viên; Công tác hỗ trợ đào tạo; Công tác Khoa học công nghệ và thông tin Khoa học công nghệ; Công tác tổ chức cán bộ và phát triển nguồn nhân lực; Công tác kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất; Công tác hợp tác quốc tế; Công tác giáo dục quốc phòng, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; Phân hiệu Hà Nam.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu. Các ý kiến tập trung vào một số nội dung: Công tác học tập trực tuyến chủ động, tích cực của Nhà trường trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; Chuyển đổi số; Ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm liên thông trong Nhà trường; Vai trò của Nhà trường trong đổi mới giáo dục, đặc biệt là tập huấn giáo viên, chủ biên giáo trình, sách giáo khoa, hệ thống học liệu gắn với phổ thông; Tăng cường hiệu quả của công tác tư vấn tuyển sinh ở các bậc học, công tác truyền thông; Chính sách ưu tiên cho công tác cán bộ; Phát triển Khoa học Công nghệ trong Nhà trường; Công tác Đối ngoại.

Các ý kiến cũng nhận được phản hồi nghiêm túc, tích cực của các phòng ban, các đơn vị chuyên trách các mảng công tác trong Nhà trường và đóng góp chung vào phương hướng năm học 2021 – 2022 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thay mặt Chủ tịch đoàn, GS.TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết Hội nghị và nhấn mạnh các mục tiêu của Nhà trường trong năm học 2021 – 2022.   

Hội nghị tổng kết năm học 2020 – 2021 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra tốt đẹp. Nhà trường đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (11/10/1951 – 11/10/2021).

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Tin bài: P.HCĐN

Ảnh: P.CTCT-HSSV

Post by: Vi Duc Quang
14-09-2021