Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ


29-09-2022

Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Fe3O4/C định hướng ứng dụng trong xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng và chất màu hữu cơ.

Mã số: B2020 - SPH - 02

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Hải Đăng

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Quyết định thành lập Hội đồng: số 2623 /QĐ - BGDĐT ngày 14/09 /2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian:   16h30, ngày  07 tháng 10 năm 2022 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng họp khoa Hoá học, tầng 4, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trân trọng kính mời các Thầy/Cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Post by: Nguyen Van Nghiep
29-09-2022