ĐHSPHN - Phạm Văn Tuyến
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 4199 - Lastest Update: 9/7/2017

Tiến sĩ Phạm Văn Tuyến

Position Trưởng khoa Nghệ thuật
Telephone
Org Unit Khoa Nghệ Thuật
Floor/Room Tầng 6, Nhà D3, Trường ĐHSP Hà Nội
Email tuyenpv@hnue.edu.vn
Language
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/tuyenpv

Biography / Background

Qualifications

  Employment History

   Science Awards

   Education

   • 2011-2015, Tiến sĩ, Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Advisor: PGS.TS. Lê Văn Sửu; TS Nguyễn Nghĩa Phương, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular
   • 2003-2007, Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình, Đại học mỹ thuật Việt Nam, Advisor: GS.TS Phạm Công Thành, Level: Master, Type: Non regular

   Projects

   • 2013-2014, Chủ nhiệm đề tài, THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ GIÁO DỤC MỸ THUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP SAU NĂM 2015, Khoa Nghệ thuật,
   • 2010-2011, Chủ nhiệm đề tài, Thực trạng vấn đề dạy - học môn hình họa và biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo môn học đặc thù này ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,

   Publications / Books

   • Tháng 8/2013, Phạm Văn Tuyến, Lý luận hội họa theo phương pháp liên ngành, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 350, tháng 8/2013, Trang 91-94
   • Tháng 7/2013, Phạm Văn Tuyến, Nhận diện về một dạng cảm hứng trong sáng tác hội họa, Tạp chí Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật của Hội đồng lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung Ương, số 11, tháng 7/2013, Trang 51-54 [Abstract]
   • Tháng 5/2014, Phạm Văn Tuyến, Từ tác phẩm Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ, bàn về cảm hứng nghệ thuật của Nguyễn Sáng, Tạp chí Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, Số 21, Trang 15-17
   • Tháng 4/2011, Phạm Văn Tuyến, Cảm hứng trong sáng tác hội họa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 322, trang 95-99
   • Tháng 3/2014, Phạm Văn Tuyến, Hội hoạ Hậu Ấn tượng – Từ cách tiếp cận theo hướng liên ngành, , Tạp chí Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, Số 19, Trang.26-33
   • tháng 11/2014, Phạm Văn Tuyến, Cảm thức núi rừng của hoạ sĩ Nguyễn Thụ, Tạp chí lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật, Số 27, (73 -75)
   • Tháng 11/2013, Phạm Văn Tuyến, Vai trò của giáo dục mỹ thuật cho trẻ em, Tạp chí Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật của Hội đồng lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung Ương, Số 15, tháng 11/2013, Trang 47-50
   • tháng 1/2015, Phạm Văn Tuyến, Cảm hứng nghệ thuật của họa sĩ, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 367, tháng 1/2015, trang 67-71
   • 2017, Phạm Văn Tuyến (chủ biên), Âm nhạc, Mĩ thuật địa phương tỉnh Nam Định lớp 6-7, NXB Đại học Sư phạm, ,
   • 2017, Phạm Văn Tuyến (chủ biên), Âm nhạc, Mĩ thuật địa phương tỉnh Nam Định lớp 8-9, NXB Đại học Sư phạm, ,
   • 2011, Phạm Văn Tuyến, Giáo trình Luật xa gần, NXB Đại học Sư phạm, , 119 trang

   Workshop papers

   • Tháng 6 nam 2012, Đánh giá một tiêt dạy như thế nào?, Hội thảo cấp Bộ, tại trường ĐHSPHN
   • Tháng 6 nam 2008, Giáo dục nghệ thuật ở bậc phổ thông – những vấn đề cần quan tâm, Hội thảo cấp Bộ tại Khách sạn La Thành - Hà Nội
   • Tháng 3 nam 2010, Vấn đề giảng dạy mỹ thuật ở các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay nên đánh giá thế nào cho đúng, Hội thảo cấp Bộ tại Khách sạn La Thành - Hà Nội
   • Tháng 12 nam 2012, Những đánh giá và đề xuất đối với công tác đào tạo và sử dụng giáo viên mỹ thuật phổ thông, Hội thảo Quốc gia tại Đồ Sơn - Hải Phòng
   • Tháng 12 nam 2012, Xác định những mục tiêu cốt lõi của môn mỹ thuật ở bậc học phổ thông, Hội thảo Quốc gia tại Đồ Sơn - Hải Phòng
   • Tháng 1 nam 2010, Đánh giá một tiêt dạy như thế nào, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

   Science blogs

   Teaching subjects

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   Top