ĐHSPHN - Trần Bá Trình
A A+
Biography / Background Qualifications Employment History Science Awards Education Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs Teaching subjects
Views: 5636 - Lastest Update: 1/6/2018

Tiến sĩ Trần Bá Trình

Position Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghiệp vụ sư phạm, Giảng viên Khoa Vật lí
Telephone 0084946828147
Org Unit Khoa Vật Lí
Floor/Room Nhà C, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội
Email trinhtb@hnue.edu.vn
Language Tiếng Anh (IELTS 7.5),
To link to this page, please use the following URL:
http://www.hnue.edu.vn/directory/trinhtb

Biography / Background

1. Lĩnh vực giảng dạy:
- Sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật lí theo định hướng phát triển các dạng năng lực khác nhau của học sinh

- Dạy học Vật lí bằng tiếng Anh:

+ Đào tạo sinh viên sư phạm vật lí (chương trình tiếng Anh) và bồi dưỡng giáo viên trung học về dạy học vật lí bằng tiếng Anh,

+ Trực tiếp dạy vật lí cho học sinh trường quốc tế theo chương trình IGCSE Coordiated Science (Cambridge University) và theo chương trình MU-High Physical Science (University of Missouri).
2. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu đổi mới

- Phát triển và sử dụng thiết bị thí nghiệm và phần mềm trong dạy học khoa học tự nhiên

Bản toàn văn luận án có thể tải qua đường dẫn:
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/54459

Video buổi bảo vệ luận án tiến sĩ: 

https://youtu.be/QApO7LWBCxA 

Bản toàn văn Luận văn Thạc sĩ có thể tải qua đường dẫn:

https://www.mediafire.com/file/mp9oumt5xybdapo/Luan-van-ThS-Tran-Ba-Trinh.rar 

Bản toàn văn Khóa luận Tốt nghiệp Đại học có thể tải qua đường dẫn:

https://www.mediafire.com/file/2c3d4xyqbmq8xsu/Khoa-luan-tot-nghiep-Tran-Ba-Trinh.rar 

3. Các hoạt động khoa học

- 2017 (Vương quốc Anh): Đóng góp cho báo cáo tại Hội nghị quốc tế về Giảng dạy Vật lí, MPTL 2017, "Multimedia in Physics Teaching and Learning", Milton Keynes.

- 2017 (Thailand): Báo cáo tại Hội nghị quốc tế về Giảng dạy Khoa học tự nhiên, ISET 2017, "The integrated science teaching and learning in the 21st century", Phuket.

- 2017 (Indonesia): Tham gia Hội đồng tư vấn cho Hội thảo quốc tế Encountering Global Challenge through Innovation on Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) and Education tại Đại học Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA), Bali.

- 2016 (Việt Nam): Trình bày tại seminar với chuyên gia nước ngoài trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông" tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- 2016 (Việt Nam): Báo cáo tại Hội nghị Giảng dạy Vật lí Toàn quốc 2016, Hà Nội.

- 2016 (Việt Nam): Đóng góp cho báo cáo tại Hội nghị giáo dục quốc tế: "Exchange experiences of teaching sciences among IBO member countries", trong khuôn khổ Olympic Sinh học quốc tế - IBO 2016, Hà Nội. 

- 2016 (Brazil): Đóng góp cho báo cáo tại Hội nghị quốc tế về Giảng dạy Vật lí, WCPE 2016, "Contemporary Science Education and Challenges in the Present Society: perspectives in Physics Teaching and Learning", São Paulo. 

- 2016 (Ba Lan): Đóng góp cho báo cáo tại Hội nghị quốc tế về Giảng dạy Vật lí, GIREP 2016, "Research-based proposals for improving physics teaching and learning – focus on laboratory work", Kraków. 

- 2015 (Đức): Báo cáo tại Hội nghị quốc tế về Giảng dạy Vật lí, MPTL 2015, "Multimedia in Physics Teaching and Learning", Munich.

- 2015 (Phần Lan): Báo cáo tại Hội nghị quốc tế về Giảng dạy các môn khoa học tự nhiên, ESERA 2015, "Engaging Learners for Sustainable Future", Helsinki.

- 2015 (Ba Lan): Đóng góp cho báo cáo tại Hội nghị quốc tế về Giảng dạy Vật lí, GIREP 2015, "Key competences in physics teaching and learning", Wroclaw.

- 2015 (Slovakia): Đóng góp cho báo cáo tại Hội nghị quốc gia dành cho giáo viên của Slovakia "Creative physics teachers", Smolenice.

- 2015 (Slovakia): Hợp tác nghiên cứu và đào tạo tại Khoa Vật lí, Trường Đại học Pavol Jozef Šafárik tại Kosice. 

- 2014 (Slovakia): Đóng góp cho báo cáo tại Hội nghị quốc gia của Slovakia, "DIDFYZ 2014 Vymedzenie obsahu školskej fyziky", Nitra.

- 2014 (Ý): Báo cáo tại Hội nghị quốc tế về Giảng dạy Vật lí, GIREP 2014, "Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice", Palermo.

- 2013 (Thổ Nhĩ Kì): Đóng góp cho báo cáo tại Hội nghị quốc tế, "The IOSTE Eurasia Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020-EU Framework Programme for Research and Innovation", Antalya.

- 2013 (CH Séc): Báo cáo tại Hội nghị quốc tế về Giảng dạy Vật lí, ICPE-EPEC 2013, "Active learning – in a changing world of new technologies", Prague. 

- 2013 (Slovakia): Đóng góp cho báo cáo tại Hội nghị quốc tế HSCI 10, "International Conference on Hands-on Science", Kosice.

- 2013 (Hà Lan): Báo cáo tại Hội thảo Toàn quốc về Sử dụng ICT trong đào tạo giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên, ECENT 2013, "Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap en Techniek", Utrecht.

- 2012 - 2014: Tham gia Dự án ESTABLISH của Ủy ban Châu Âu (http://www.establish-fp7.eu/)

- 2012 (Thổ Nhĩ Kì): Tham gia Hội nghị Quốc tế về Giảng dạy Vật lí, WCPE 2012, "The Role of Context, Culture, and Representations in Physics Teaching and Learning", Istanbul.

- 2010 (Hà Nội): Báo cáo tại Hội nghị Giảng dạy Vật lí Toàn quốc.

- 2010 (Hà Nội): Báo cáo tại Hội nghị Khoa học của Cán bộ trẻ lần thứ III, Trường ĐHSP Hà Nội

- 2008 (Huế): Báo cáo tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học các Trường ĐHSP Toàn quốc

- 2007 (Nhật Bản): Báo cáo tại Chương trình trao đổi về đào tạo giáo viên giữa trường ĐHSP Hà Nội và trường ĐHSP Aichi, Teacher training exchange seminar through Science and Technology Education, Aichi.

- 2007 (Hà Nội): Báo cáo tại Hội thảo khoa học về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Đào tạo đại học ở các trường Đại học Sư phạm

4. Các khóa học chuyên sâu đã hoàn thành:

- Khoá học Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức

- Khoá học thi chứng chỉ CNTT cơ bản tại Đại học Sư phạm Hà Nội

- Khoá học thi chứng chỉ Cambridge (3 tuần tập trung): Dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (đạt Band 3 - loại tốt)

- PhD Success (5 EC) tại Viện Khoa học Giáo dục ICO, Hà Lan

- Teaching and teacher education (3 EC) tại Viện Khoa học Giáo dục ICO, Hà Lan

- PhD national fall school 2013 (1 EC) tại Viện Khoa học Giáo dục ICO, Hà Lan

- Academic Presentation Skills (3 EC) tại Đại học VU Amsterdam, Hà Lan

- Writing a Scientific Article (3 EC) tại Đại hc VU Amsterdam, Hà Lan

- Research Ethics (3 EC) tại Đại hc VU Amsterdam, Hà Lan

- FlSME Research-methods course (3.75 EC) tại Đại học Utretch, Hà Lan

- Sustainable innovation: Curriculum design and teacher learning (3 EC)  tại Viện Khoa học Giáo dục ICO, Hà Lan

- PhD national fall school 2015 (1 EC)  tại Viện Khoa học Giáo dục ICO, Hà Lan

Qualifications

 • 2017, Chứng chỉ dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh (CLIL), Đại học Cambridge, #1234
 • 2017, Chứng chỉ Kiểm định viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, #
 • 2016, Bằng Tiến sĩ, Trường Đại học VU Amsterdam, #MMXVI
 • 2010, Bằng Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #004805
 • 2007, Bằng Đại học (Thủ khoa, Chương trình Chất lượng cao), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, #0021371

Employment History

 • 2016-nay, Phó giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2012 - 2016, Nghiên cứu sinh kiêm cán bộ giảng dạy, Trường Đại học VU Amsterdam, Hà Lan
 • 2012 - 2016, Nghiên cứu viên, Centre for Microcomputer Application, Hà Lan
 • 2007 - nay, Cán bộ giảng dạy, Khoa Vật lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Science Awards

 • 2007,Bằng khen và tuyên dương Thủ khoa các trường đại học tại Hà Nội
 • 2007,Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ (Giải Nhì, GVHD: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành)
 • 2006,Giải Nhất Olympic Vật lí Sinh viên toàn quốc

Education

 • 2012 - 2016, Nghiên cứu sinh chuyên ngành đào tạo giáo viên, Đại học VU Amsterdam, Advisor: Jos Beishuizen, Ton Ellermeijer, Ed van den Berg, Level: Doctor, Type: Regular
 • 2007 - 2009, Cao học ngành LL & PP dạy học bộ môn Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thành, Level: Master, Type: Regular
 • 2003 - 2007, Đại học Sư phạm - Chương trình Chất lượng cao, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Advisor: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thành, Level: Bachelor/Engineer, Type: Regular

Projects

 • 2010 - 2011, Chủ nhiệm đề tài, Đề tài KHCN cấp Trường, Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Publications / Books

 • 2018, Trinh-Ba Tran, Ed van den Berg, Ton Ellermeijer, Jos Beishuizen, Learning to teach inquiry with ICT, Physics Education, 53(1), 1-7
 • 2017, Berg, E. van den, Dekkers, P., Tran, B.T., Ellermeijer, A.L. , ICT in IBSE in lerarenopleiding NaSk, NVOX, 42(1), 18-19 [Abstract]
 • 2017, Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Trần Bá Trình, Nguyễn Thị Mai, Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí lớp 7, Nhà xuất bản Đại học sư phạm, ,
 • 2017, Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Trần Bá Trình, Nguyễn Thị Mai, Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Vật lí lớp 8, Nhà xuất bản Đại học sư phạm, ,
 • 2017, Đỗ Hương Trà (Chủ biên), Trần Bá Trình, Nguyễn Thị Mai, Ôn tập - kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn vật lí 9, Nhà xuất bản Đại học sư phạm, ,
 • 2016, Trần Bá Trình, Teacher Professional Development on Technological Pedagogical Content Knowledge, Journal of science of HNUE , 61 (11), pp. 29 - 37 [Abstract]
 • 2016, Trần Bá Trình, Integration of Information Communication Technology into Inquiry-Based Science Education: Relevance in stimulating learners’ authentic inquiry practices, Journal of Science of HNUE, 61 (11), pp. 66 - 74 [Abstract]
 • 2016, Trinh-Ba Tran, Development of a course on integrating ICT into inquiry-based science education, Published doctoral dissertation, VU University Amsterdam, the Netherlands, p. 1-300. ISBN: 978-94-92496-00-3 [Abstract]
 • 2015, Trinh-Ba Tran, Ed van den Berg, Ton Ellermeijer, Jos Beishuizen, Preparing pre-service teachers to integrate technology into inquiry-based science education: Three case studies in The Netherlands, Nuovo Cimento C (Scopus index), Vol. 38, issue 03, p. 1-18, doi: 10.1393/ncc/i2015-15114-2 [Abstract]
 • 2011, Trần Bá Trình, Khai thác bộ thí nghiệm Franck - Hertz để minh họa mô hình nguyên tử Bo trong dạy học chương “Lượng tử ánh sáng” lớp 12 THPT, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, p. 71, 28-29
 • 2010, Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Nguyễn Trọng Sửu, Phạm Quốc Toản, Trần Văn Huy, Trần Thị Thùy, Trần Bá Trình, Dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Vật lí 10 (sách tham khảo), NXB Đại học Sư phạm, ,
 • 2010, Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Trần Bá Trình, Trần Văn Huy, Phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lí 10 (sách tham khảo, kèm CD), NXB Đại học Sư phạm, ,
 • 2010, Nguyen Xuan Thanh and Tran Ba Trinh, Creating an experiment to demonstrate gas laws using sensors and organizing creative awareness activities for students of the 10th grade who are learning about gas, Journal of Science of HNUE , Vol. 55, No. 1, pp. 37 - 41
 • 2010, Trần Bá Trình, Xây dựng giáo trình điện tử “Hướng dẫn sử dụng thí nghiệm trong dạy học phần cơ học lớp 10 THPT, Tạp chí Giáo dục , số đặc biệt 3/2010, trang 33, 34, 35
 • 2010, Trần Bá Trình, Chế tạo bộ thí nghiệm nghiên cứu các định luật chất khí và phương trình trạng thái của khí lí tưởng sử dụng cảm biến và bộ ghép nối, Tạp chí Thiết bị Giáo dục , số 55, trang 9, 10, 11, 15
 • 2010, Trần Bá Trình, Phạm Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Quỳnh, Chế tạo bộ thí nghiệm nghiên cứu định luật Bôi-Mariot và kính tiềm vọng sử dụng trong các giờ ngoại khóa, Tạp chí Thiết bị Giáo dục , số 64, trang 16 – 17
 • 2010, Trần Bá Trình, Trần Thị Thùy, Xây dựng phim dạy học và bài giảng điện tử về các dạng chuyển động cơ học trong chương trình vật lí 10 THPT, Tạp chí Thiết bị Giáo dục , số 61, trang 23 – 25

Workshop papers

 • 2017, Development of an ICT in IBSE course for science teachers: A design-based research, Thailand
 • 2016, Trinh-Ba Tran, Ed van den Berg. How to support Vietnamese teachers to integrate technology into inquiry-based science education, HNUE international conference: "Teacher Development for Meeting the Requirements of General Education Innovation", Hanoi, Vietnam
 • 2016, Zuzana Ješková, Trinh-Ba Tran, Marián Kireš, Ton Ellermeijer. Teachers´ Competencies in the Use of Digital Technologies to Support Inquiry in Classroom, GIREP-EPEC 2015 International Conference: "Key Competences in Physics Teaching and Learning", Wrocław, Poland
 • 2015, Zuzana Ješková, Trinh-Ba Tran, Marián Kireš, Ton Ellermeijer. Implementation of an In-Service Course on Integration of ICT into Inquiry Based Science Education: A Case Study in Slovakia, GIREP-MPTL 2014 International Conference: "Teaching/learning physics: Integrating research into practice", Palermo, Italy
 • 2014, Trinh-Ba Tran, Ed van den Berg, Ton Ellermeijer, Jos Beishuizen. Development of a Pre-service Course on Integration of ICT into Inquiry Based Science Education, International Conference on Physics Education, ICPE 2013, Czech Republic
 • 2013, Ewa Kedzierska, Zuzana Ješková, Trinh Ba Tran, Ton Ellermeijer, Marian Kires. Preparing teachers for the Use of ICT in the Framework of Inquiry Based Science Education (IBSE)– the ESTABLISH Approach, 10th International Conference on Hands-on Science, Slovakia.
 • 2010, Trần Bá Trình. Thiết kế chế tạo bộ thí nghiệm về định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và tổ chức hoạt động nghiên cứu mối quan hệ giữa áp suất và thể tích..., Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ lần thứ III, NXB Đại học Sư phạm, Trường ĐHSP Hà Nội.
 • 2007, Nguyễn Xuân Thành, Trần Bá Trình. Xây dựng phần mềm tự học các học phần phương pháp dạy học vật lí phổ thông, Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đại học ở các trường đại học sư phạm”, Trường ĐHSP Hà Nội.

Science blogs

Teaching subjects

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top